Instytut w Falentach spełnia wysokie wymagania i zmieni status

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-02-2021,13:45 Aktualizacja: 09-02-2021,14:05
A A A

Nadanie Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego (PIB) przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który trafił do uzgodnień rządowych.

Instytut w Falentach nadzoruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), po uzgodnieniach z zainteresowanymi resortami, przedstawiła pozytywną ocenę w zakresie planowanej zmiany.

Instytut Biotechnologii w Warszawie, państwowy instytut badawczy, ministerstwo rolnictwa

Instytut Biotechnologii otrzyma status państwowego instytutu badawczego

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie otrzyma status państwowego instytutu badawczego. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Instytut powstał w wyniku wcześniejszego (w 2009 r.)...

Uznała, że "poziom prowadzonych przez IIT-P badań naukowych i prac rozwojowych oraz jego stan kadrowy i majątkowy spełniają wymagania stawiane przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w odniesieniu do instytutów, którym nadawany jest status państwowego instytutu badawczego".

Przedmiot działania instytutu obejmuje zagadnienia z zakresu zabezpieczenia oraz ochrony jakości i zasobów wodnych w rolnictwie, zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego wsi i rolnictwa wraz z ochroną jakości powietrza oraz ochroną różnorodności biologicznej obszarów wiejskich.

Nadanie statusu państwowego instytutu badawczego ma umożliwić powierzenie mu zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, takich jak: identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji rolniczej dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; badania i analizy dotyczące ochrony gleb użytkowanych rolniczo; doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia.

Instytut ma się zająć ponadto kreowaniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji.

Według autora projektu - resortu rolnictwa, projektowana regulacja nie generuje dodatkowych skutków dla sektora finansów publicznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement