Hojny resort rolnictwa. Bajońskie nagrody dla urzędników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2018,18:40 Aktualizacja: 17-04-2018,19:01
A A A

Ponad 173,5 miliona złotych trafiło w 2017 roku w formie nagród do agencji, spółek oraz instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o podmioty, w których Skarb Państwa posiada część udziałów.

Szefowie poszczególnych spółek dostali w ubiegłym roku w sumie ponad 1 mln 700 tysięcy złotych nagród - informuje RMF FM.

Stacja zwraca uwagę, że tylko w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdano aż 52 miliony 128 tysięcy złotych nagród - średnio, każdy z ponad 9,5 tysiąca pracowników Agencji dostał więc 5,5 tysiąca złotych nagrody.

"Prawie 50 milionów złotych rozdzielono też między urzędników KRUS - tu przeciętny pracownik mógł liczyć na więcej - średnio na 8 tysięcy złotych. W samym Ministerstwie Rolnictwa wypłacono 6 mln 281 tysięcy nagród, 6 mln 495 tysiące trafiło z kolei do istniejącego od września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - podaje RMF FM.

Wysokie nagrody wypłacone w zeszłym roku robią wrażenie. Poniżej tabela kwot brutto:

Lp.

 Wyszczególnienie

Łączna kwota nagród

1.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 281 950,75

2.

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

52 127 925,00

3.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

49 927 359,00

4.

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

6 495 962,00

5.

 Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

0,00

6.

 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

69 635,43

7.

 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

202 150,68

8.

 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

275 798,02

9.

 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 dyrektorów SDOO

484 835,00

10.

 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

1 120 407,00

11.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

24 000,00

12.

 Główny Inspektorat Weterynarii

1 088 402,03

13.

 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii

775 843,15

14.

 Polski Klub Wyścigów Konnych

96 329,10

15.

 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW

16 574 158,10

16.

 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów

27 600 000,00

17.

 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW

6 392 760,75

18.

 47 resortowych szkół rolniczych

3 969 539,00

19.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej

17 360

źródło: RMF FM

     
     
     
     
     
     
     
  i Zwierząt 202 150,68
8. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 275 798,02
9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO 484 835,00
10. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1 120 407,00
11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 24 000,00
12. Główny Inspektorat Weterynarii 1 088 402,03
13. 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii 775 843,15
14. Polski Klub Wyścigów Konnych 96 329,10
15. 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW 16 574 158,10
16. 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów 27 600 000,00
17. 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW 6 392 760,75
18. 47 resortowych szkół rolniczych 3 969 539,00
19. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 17 360


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Nagrody wypłacone w 2017 roku

Lp. Wyszczególnienie Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 281 950,75
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 52 127 925,00
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 49 927 359,00
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 6 495 962,00
5. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie 0,00
6. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie 69 635,43
7. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 202 150,68
8. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 275 798,02
9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO 484 835,00
10. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1 120 407,00
11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 24 000,00
12. Główny Inspektorat Weterynarii 1 088 402,03
13. 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii 775 843,15
14. Polski Klub Wyścigów Konnych 96 329,10
15. 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW 16 574 158,10
16. 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów 27 600 000,00
17. 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW 6 392 760,75
18. 47 resortowych szkół rolniczych 3 969 539,00
19. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 17 360


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Nagrody wypłacone w 2017 roku

Lp. Wyszczególnienie Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 281 950,75
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 52 127 925,00
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 49 927 359,00
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 6 495 962,00
5. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie 0,00
6. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie 69 635,43
7. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 202 150,68
8. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 275 798,02
9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO 484 835,00
10. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1 120 407,00
11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 24 000,00
12. Główny Inspektorat Weterynarii 1 088 402,03
13. 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii 775 843,15
14. Polski Klub Wyścigów Konnych 96 329,10
15. 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW 16 574 158,10
16. 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów 27 600 000,00
17. 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW 6 392 760,75
18. 47 resortowych szkół rolniczych 3 969 539,00
19. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 17 360


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Nagrody wypłacone w 2017 roku

Lp. Wyszczególnienie Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 281 950,75
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 52 127 925,00
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 49 927 359,00
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 6 495 962,00
5. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie 0,00
6. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie 69 635,43
7. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 202 150,68
8. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 275 798,02
9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO 484 835,00
10. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1 120 407,00
11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 24 000,00
12. Główny Inspektorat Weterynarii 1 088 402,03
13. 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii 775 843,15
14. Polski Klub Wyścigów Konnych 96 329,10
15. 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW 16 574 158,10
16. 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów 27 600 000,00
17. 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW 6 392 760,75
18. 47 resortowych szkół rolniczych 3 969 539,00
19. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 17 360


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
173 miliony 524 tysiące złotych nagród dostali w ubiegłym roku urzędnicy spółek, nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Chodzi m.in. o agencje rolnicze, instytuty badawcze, ośrodki czy spółki, w których Skarb Państwa posiada część udziałów. Szefowie poszczególnych spółek dostali natomiast w ubiegłym roku w sumie ponad 1 mln 700 tysięcy złotych nagród.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Poleć
Udostępnij