GUS: w lipcu wzrosły ceny produktów rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-08-2015,10:30 Aktualizacja: 20-08-2015,10:54
A A A

W lipcu - w porównaniu z czerwcem - wzrosły ceny większości produktów rolnych w skupach. Wyjątek stanowiły ziemniaki, mleko, żyto, żywiec wołowy i wieprzowy. Również na targowiskach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych.

Ceny pszenicy w skupie przez miesiąc poszły w górę do 66,68 zł/dt, czyli o 2,4 proc., a w odniesieniu do czerwca 2014 r. - o 0,9 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 74,70 zł - więcej o 2,4 proc. niż w czerwcu, ale o 15,8 proc. mniej niż w lipcu 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 50,55 zł/dt, czyli o 3,8 proc. mniej niż w czerwcu 2015 r., ale o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 57,53 zł/dt i wzrosły w stosunku do czerwca o 2,4 proc., ale w porównaniu do lipca ub. r. spadły o 13,5 proc.

Pokochaj olej rzepakowy, Rozsmakuj się w Europie, Smak jakości i tradycji prosto z Europy, Smaki Europy

Polskie produkty będą promowane na całym świecie

Agencja Rynku Rolnego podpisała w lipcu cztery umowy na realizację kampanii informacyjnych bądź promocyjnych. Ich łączny budżet wynosi blisko 10,3 miliona euro. Kampanie, które będą prowadzone to "Pokochaj olej rzepakowy",...

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 8,5 proc. w porównaniu z czerwcem do 60,85 zł/dt i były także wyższe niż przed rokiem (wzrost o 1 proc.). Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 69,35 zł - o 1,6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 16,7 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

Pszenżyto w skupie kosztowało 56,20 zł/dt, czyli o 5,3 proc. więcej niż w czerwcu, ale o 1,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 62,33 zł/dt i były o 0,6 proc. wyższe niż w czerwcu 2015 r., ale obniżyły się o 19,1 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w lipcu ub.r.

Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 47,23 zł/dt, czyli o 5,3 proc. w porównaniu z czerwcem 2015 r., ale obniżyły się 5,5 proc. w odniesieniu do lipca 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 58,78 zł - więcej o 2,9 proc. niż w czerwcu, ale o 16,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W lipcu w skupie potaniały ziemniaki. Płacono za nie 50,43 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,1 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. - 0,5 proc. Za to na targowiskach za to warzywo płacono średnio 90,02 zł/dt. - o 29,9 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 9,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Ponad połowa z nas chce kupować produkty wytwarzane w okolicy

Polacy uważają się za lokalnych patriotów, ale wielu z nich nie bierze udziału w przedsięwzięciach na rzecz sąsiedzkiej społeczności. 71 proc. jest dumnych z miejsca, w którym mieszka, a 53 proc. chce kupować produkty wytwarzane w...

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,41 zł/kg i były niższe o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do lipca 2014 r. obniżyły się o 17,3 proc. Stawki za żywiec wieprzowy na targowiskach wyniosły 4,64 zł/kg, czyli o 2,7 proc. więcej niż w czerwcu, ale o 9,9 proc. mniej niż przed rokiem.  

Jak zauważyli analitycy GUS, w lipcu 2015 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,7 wobec 7,9 w czerwcu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,4 wobec 6,5).

Ceny skupu żywca wołowego (5,81 zł/kg) obniżyły się w stosunku do czerwca o 6,6 proc., a w skali roku o 1,3 proc. Stawki na targowiskach wyniosły 6,29 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,7 proc., a w ujęciu rocznym o 1,1 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,20 zł/kg, tj. o 3,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 3,7 proc.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 108,47 zł, tj. mniej o 1,7 proc. niż przed miesiącem i o 19 proc. niż przed rokiem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement