Gospodarzom łatwiej będzie użytkować rozproszone grunty rolne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Janusz Majewski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-09-2022,12:40 Aktualizacja: 27-09-2022,11:34
A A A

Ponad 13 mln zł otrzyma powiat jędrzejowski (woj.świętokrzyskie) na scalenie blisko tysiąca hektarów rolniczych gruntów. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa podpisali z Pawłem Faryną, starostą jędrzejowskim umowy na dofinansowanie operacji typu "scalanie gruntów" w ramach PROW 2014-2020.

scalanie gruntów rolnych, Śląsk, powiat częstochowski, powiat raciborski

Scalanie gruntów poprawi opłacalność produkcji

Umowy o przyznanie pomocy na scalanie gruntów o łącznej wartości ponad 56,6 mln zł podpisali przedstawiciele zarządu woj. śląskiego oraz powiatów częstochowskiego i raciborskiego Jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego...

- Wielu rolników użytkuje rozproszone działki rolne. Aby ułatwić im działalność oraz zachować konkurencyjność naszego rolnictwa realizujemy projekty scalenia gruntów. Dziś podpisaliśmy 3 umowy i blisko tysiąc hektarów gruntu w powiecie jędrzejowskim zostanie scalonych - powiedział Bętkowski.

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa zrealizowane zostaną projekty scalania gruntów wsi Kawęczyn (gmina Imielno) oraz wsi Łysaków Pod Lasem i wsi Łysaków Kawęczyński w gminie Jędrzejów o łącznej powierzchni 978 ha. Wartość dofinansowania wyniesie w sumie ponad 13 mln zł, z czego 8,3 mln zł pochodzi ze środków EFRROW.

- Wartością dodaną w scalaniu gruntów jest budowa sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz regulacja stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Dlatego zachęcam starostów do korzystania z dofinansowania na te działania w przyszłej perspektywie finansowej, w której także przeznaczymy na to środki – podkreślił z kolei Jońca.

Od rozpoczęcia wdrażania PROW 2014-2020 w regionie świętokrzyskim odbyły się do tej pory dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których do realizacji wybrano 5 operacji na kwotę ponad 46 mln zł, z czego ze środków EFRROW pochodziło prawie 30 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu