Gminy wiejskie krytycznie o wsparciu z WPR. Chcą funduszy na rozwój

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-11-2021,10:00 Aktualizacja: 26-11-2021,13:41
A A A

Planowanie rozwoju obszarów wiejskich opartego na środkach pochodzących z WPR, głównie na II filarze, będzie działaniem iluzorycznym i bardzo ograniczonym oraz niewspółmiernym w stosunku do potrzeb - podkreśla Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W opinii do projektu "Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" ZGW RP uwzględnił Komunikat KE z 30 czerwca na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE w kierunku silniejszych, lepiej dostępnych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.

wspólna polityka rolna po 2023 roku, Europejski Zielony Ład, Janusz Wojciechowski, Parlament Europejski

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził reformę WPR

Parlament Europejski zatwierdził reformę unijnej polityki rolnej. Dzięki zmianom ma być bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i bardziej elastyczna. W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie...

Komunikat wskazuje, że państwa członkowskie powinny korzystać i wspierać obszary wiejskie nie tylko ze środków WPR, ale również z pieniędzy polityki spójności.

"Związek jednoznacznie stwierdza, że dotychczasowe instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich okazały się niewystarczające. Stąd właśnie wynikają różnice w standardach i jakości życia mieszkańców miast i wsi" - czytamy w opinii.

Gminy wiejskie pozytywnie odnoszą się do obecnego, zmienionego zgodnie z polityką europejską, WPR-u, w zakresie wsparcia rolnictwa, rolników i gospodarki żywnościowej. W ich ocenie strategia nie zakłada jednak prawie żadnych działań, interwencji i środków mających przyczynić się do likwidacji na obszarach wiejskich skumulowanych niekorzystnych czynników w postaci niedostatecznej infrastruktury technicznej i społecznej.

Na działania w tym zakresie dedykowane będą znikome zdaniem samorządowców środki wsparcia, a do tego znaczne ograniczenia dotyczą także podejścia LEADER.

Krzysztof Jurgiel, reforma WPR, dopłaty dla rolników, Janusz Wojciechowski

Przeciw nowej WPR i Spurek, i Jurgiel. Były minister wskazuje na dopłaty

Nie uważam, że nowa Wspólna Polityka Rolna jest dobra dla polskich rolników - podkreślił Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, który jako europoseł głosował przeciw zasadniczej części reformy WPR. Janusz Wojciechowski,...

"Same deklaratywne zapisy, że rozwój infrastruktury i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich zostaną objęte wsparciem w ramach innych polityk i programów to za mało. Deklaracje nie przełożą się na zapewnienie środków związanych z pilną potrzebą wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Tak jak wielokrotnie już bywało: zapisy pozostaną tylko zapisami. Bez konkretów i zobowiązań! Dlatego też oczekujemy na transparentne pokazanie: jakie działania i programy będą skierowane na obszary wiejskie w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Oczekujemy odpowiedniej demarkacji środków w polityce spójności, regionalnych programach operacyjnych (RPO) i innych programach krajowych dedykowanych dla samorządów z obszarami wiejskimi" - dodaje ZGW RP.

Niezależnie od powyższego Związek przekonuje, że dla zapewnienia właściwego rozwoju obszarów wiejskich i likwidacji dystansu w standardach życia w miastach i na wsi niezbędne są nowe wizje, programy oraz innowacyjne spojrzenie na wsparcie systemowe szans rozwoju obszarów wiejskich przy uwzględnieniu m.in. opracowania polityki rozwoju tych obszarów, utworzenia krajowego Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi czy faktycznego wsparcia oświaty wiejskiej.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE