Fundusz płac w budżetówce zamrożony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Musiał PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-10-2017,9:30 Aktualizacja: 26-10-2017,9:45
A A A

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. Przewidziano m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce, finansowanie staży lekarskich z Funduszu Pracy, umorzenie części pożyczek udzielonych przez państwo Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych.

Centrum Informacyjne Rządu wyjaśniło, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (ustawa okołobudżetowa) jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, emertury, świadczenia, reforma emerytalna

Na emerytury nie zabraknie pieniędzy. Rząd ma rezerwy w budżecie

Dodatkowe 10 mld zł zarezerwowaliśmy w przyszłoroczny budżecie w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Szacujemy, że skorzysta z tego ok. 330 tys. osób – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. 1 października w życie weszły...

Do najważniejszych propozycji zawartych w projekcie związanych ze świadczeniami w sektorze finansów publicznych zaliczono: utrzymanie na poziomie z 2017 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także pracowników uczelni publicznych.

Ponadto dokument w tej części przewiduje "zamrożenie" maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz podmiotami prawnymi oraz "zamrożenie", co do zasady, na poziomie 2017 r. lub na poziomie planu finansowego na 2018 r. ujętego w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych.

Projekt przewiduje zmiany dotyczące Funduszu Pracy. Zakłada, że z jego środków finansowane będą staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

"Przedłużone zostaną na 2018 r. rozwiązania dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (zachowane zostanie powiązanie między przekazywanymi środkami a uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych)" - napisano w komunikacie CIR.

Zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidują finansowanie ze środków tego funduszu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pogrzebowych, a także kosztów obsługi tych świadczeń.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement