Dzierżawa wolnych gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
20-01-2016,11:25 Aktualizacja: 20-01-2016,12:01
A A A

Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał zarządzenie w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę.

Zgodnie z dokumentem podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

ANR, dzierżawa, ziemia, Agencja Nieruchomości Rolnych, przetargi

Zamiast sprzedaży, dzierżawa. Koniec milionowych zysków ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych zrealizowała nałożony na nią plan finansowy i 10 grudnia wpłaciła ostatnią wymaganą w tym roku ratę do budżetu w wysokości 305 mln zł. Łącznie do państwowej kasy za 2015 rok ANR wpłaciła ponad 1,85 mld zł. To zapewne...

Wprowadzenie nowych procedur - jak informuje na swojej stronie internetowej ANR - ma zapewnić jak najszybsze udostępnienie ziemi rolnikom indywidualnym, uspołecznienie tego procesu i uszczelnienie procedur.

Do przetargów ograniczonych będą przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej jednak niż 5 ha) będzie możliwe po akceptacji Rad Społecznych, które działają przy każdym Oddziale Terenowym Agencji od 2012 r. i w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i zawodowych rolników.

Do zagospodarowania w drodze przetargów ograniczonych będą przeznaczane również nieruchomości rolne, pochodzące z 30 proc. wyłączeń na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r.

Ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na przetargu ograniczonym, oddziały terenowe ANR będą brały pod uwagę średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie w poprzednim roku, ogłoszoną przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zakup polskiej ziemi, ochrona ziemi rolniczej

Jurgiel: państwowych gruntów nie kupimy. Możliwa będzie dzierżawa

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa mówi, że przez pięć lat państwowej ziemi nie będzie można kupić, a tylko wydzierżawić. Stosowne przepisy chce wprowadzić kierowany przez niego resort. - W związku z tym, że ustawa o kształtowaniu ustroju...

W tych województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, ANR będzie przyjmować średnią krajową, czyli 10,49 ha. Taka będzie maksymalna wielkość działek wystawianych na przetargi ograniczone w siedmiu województwach: lubelskim (7,58 ha), łódzkim (7,62 ha), małopolskim (3,98 ha), mazowieckim (8,52 ha), podkarpackim (4,71 ha), śląskim (7,42 ha) i świętokrzyskim (5,57 ha).

W uzasadnionych przypadkach, np. w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenia dróg dojazdowych, niemożliwości racjonalnego zagospodarowania pozostałych przyległych działek, ANR dopuszcza podwyższenie powierzchni wystawionej na przetarg nieruchomości rolnej niezabudowanej powyżej średniej do 50 proc.

Ustalenie jeszcze większej powierzchni (powyżej 150 proc. średniej powierzchni gospodarstwa rolnego) jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym. Okres trwania nowozawieranych umów dzierżawy będzie wynosić 10 lat.

W zależności od sytuacji w regionie oraz opinii miejscowych rolników i samych organizacji rolniczych, w ramach przetargów ograniczonych na dzierżawę będą organizowane przetargi ofert pisemnych.

Kryteria oceny ofert w przypadku takich przetargów będą uzgadniane z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym i akceptowane przez Prezesa ANR.

Aktualnie ANR posiada w swoich zasobach ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia. Najwięcej gruntów jest na terenie działania oddziałów w Szczecinie (prawie 36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha), Gorzowie (17,5 tys. ha).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement