Duża sieć handlowa zmieni praktyki wobec dostawców produktów rolnych i odda im pieniądze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2023,11:35 Aktualizacja: 07-11-2023,11:39
A A A

Spółka SCA PR, odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche, została zobowiązana do zmiany praktyk niekorzystnych dla dostawców produktów rolno-spożywczych - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

W swoim komunikacie UOKiK podkreśla, że na bieżąco monitoruje relacje dużych sieci handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych. Analizowane są m.in. rabaty, jakie sieci handlowe uzyskują  od swoich kontrahentów. Część z nich może bowiem stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez największe sklepy w Polsce. Niedozwolone działania mogą polegać m.in. na uzyskiwaniu rabatów retrospektywnych, pomimo niespełnienia uprzednio określonych warunków. Niedopuszczalne jest również ustalanie warunków rabatowania na kolejny rok współpracy już po jego rozpoczęciu, z obowiązkiem uwzględnienia nowych warunków z mocą wsteczną.

biedronka, sieć handlowa, kara, uokik, konsumenci

Gigantyczna kara dla Biedronki. Sieć zapowiada obronę przed sądem

Tarcza Biedronki Antyinflacyjna to akcja, która pomogła chronić miliony polskich rodzin przed skutkami rosnącej inflacji - przekazało biuro prasowe sieci Biedronka, odnosząc się do decyzji UOKiK, który nałożył na nią ponad...

Niedopuszczalna sytuacja

„Takie praktyki mogła stosować spółka SCA PR Polska (centrala zakupowa dla sklepów Intermarche). Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na dany rok z opóźnieniem, oczekując od kontrahentów uwzględnienia nowych warunków od początku tego roku. Oznacza to, że dostawcy realizując zamówienia w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. Występowały również sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nieprzewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy” – wskazuje UOKiK.

Jak dodaje, spółka uzyskiwała ponadto od dostawców rabat retrospektywny, mimo że wartość obrotu, od której strony w uprzedniej umowie uzależniły jego udzielenie, nie została osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji tych działań dostawcy mieli być pozbawiani części dochodu przysługującego im z tytułu współpracy z siecią.

„Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy produktów nawet przez kilka miesięcy nie wiedzą, jakie wynagrodzenie otrzymają za sprzedane towary lub ich dochody są zmniejszane poprzez rabaty retrospektywne, które nie wynikają z podpisanych umów.  Dlatego zobowiązałem spółkę odpowiedzialną za zakupy w sieci Intermarche do zmiany praktyk i zwrotu niesłusznie pobranych opłat” – podkreśla cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Spółka zwróci pieniądze

Urząd zapewnia, że zgodnie z nałożonym zobowiązaniem spółka SCA PR zwróci pobrane kwoty wraz z odsetkami za opisane wcześniej zakwestionowane rabaty.

pfeifer langen polska, uokik, buraki, uprawy, nasiona

UOKiK: producent cukru wymagał od plantatorów buraków cukrowych kupowania wyłącznie jego nasion

Spółka Pfeifer & Langen Polska, jeden z największych producentów cukru w Polsce, wymagała, by rolnicy kupowali nasiona buraków cukrowych wyłącznie od niej. Po interwencji UOKiK producent zobowiązał się do zmiany...

„Ponadto spółka przestanie zawierać z dostawcami umowy określające warunki rabatów na dany rok już po jego rozpoczęciu, z mocą wsteczną. Dzięki temu dostawcy będą znali warunki finansowe współpracy z siecią Intermarche  w momencie rozpoczęcia współpracy na konkretny okres. Zobowiązanie dotyczy również umów zawartych na 2023 rok i dostawców produktów rolno-spożywczych, którzy zobowiązani są do udzielania rabatu po osiągnięciu progu obrotowego. Spółka zwróci się do nich z propozycją zmiany umowy, tak aby wysokość rabatu zależna była od wartości zakupów produktów w okresie od dnia zawarcia umowy (a nie jak dotychczas od początku roku) do końca 2023 roku” – zaznacza UOKiK.

Jednocześnie przypomina przedsiębiorcom i rolnikom, że - jeżeli działając w branży rolno-spożywczej ich duży kontrahent wykorzystuje swoją przewagę, narzucając niekorzystne warunki współpracy – warto zawiadomić UOKiK. Uruchomiony został w tym celu specjalny formularz, który ma ułatwiać zgłoszenie nieprawidłowości. Dostępny jest pod tym adresem: ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu