ARiMR donosi na rolników. Bo takie są procedury

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-10-2017,18:00 Aktualizacja: 06-10-2017,13:57
A A A

Konflikt kontroli krzyżowej, podejrzenie podania nieprawdziwych informacji w celu uzyskania płatności czy też sfałszowania podpisu na dokumentach - w takich m.in. sytuacjach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje sprawy do organów ścigania.

Krajowa Rada Izb Rolniczych po raz kolejny wystąpiła do ministerstwa rolnictwa w sprawie PEG-ów (powierzchni ewidencyjno-gospodarczej), opisując sytuacje, które zdarzają się w województwie śląskim.
 

Ustalanie powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich, Ustalanie powierzchni gruntów, dopłaty bezpośrednie, arimr

Rolnicy ścigani jak przestępcy. Są problemy z PEG-ami

Krajowa Rada Izb Rolniczych alarmuje, że zdarzają się przypadki, kiedy ARiMR zawiadamia organy ścigania o usiłowaniu wyłudzenia przez rolników nienależnych środków, bo zgłosili oni wnioski o płatność według gotowego dokumentu...

"Rolnicy złożyli wnioski o płatności w oparciu o otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spersonalizowany wniosek. Faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona, natomiast kontrole Agencji wykazują różnice w powierzchni w stosunku do przysłanego wniosku. Oprócz sankcji prawnych i finansowych, szczególnie przykre jest to, że organy ścigania ścigają rolników jak przestępców, ponadto powołują na świadków doradców rolniczych, którzy powinni być dla rolników osobami godnymi zaufania" - wskazał rolniczy samorząd.

Ryszard Zarudzki, wicemister rolnictwa w odpowiedzi podkreślił, że kierowanie spraw do organów ścigania wynika wyłącznie z obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych procedur i instrukcji ARiMR. Każdy przypadek nieprawidłowości poddawany jest wnikliwej analizie pod kątem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

A zgodnie z kodeksem postępowania karnego instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję.

kontrole na miejscu, arimr, kontrola metodą FOTO, kontrola metodą inspekcji terenowej

ARiMR zakończyła kontrole na miejscu

Tzw. kontrole na miejscu w gospodarstwach rolników zostały już zakończone, jedynie w kilkunastu przypadkach prowadzone są postępowania wyjaśniające - poinformował Łukasz Kubiak, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W...

We wspomnianym woj. śląskim, w zakresie płatności bezpośrednich za rok 2016 (na ponad 47.000 beneficjentów wnioskujących o przyznanie płatności), kierownicy biur powiatowych ARiMR skierowali sprawy do organów ścigania z uwagi na:

  • konflikt kontroli krzyżowej (deklaracja działki/powierzchni do płatności przez więcej niż jednego rolnika) - 18 postępowań
  • podejrzenie sfałszowania podpisu w celu uzyskania dopłat - 1 postępowanie
  • podejrzenie podania nieprawdziwych informacji w celu uzyskania płatności (płatności obszarowe, płatności zwierzęce, płatności dla młodych rolników) - 9 postępowań
  • brak prowadzenia działalności rolniczej na gruntach deklarowanych do płatności - 2 postępowania
  • zawyżenie deklaracji powierzchni użytkowanych rolniczo, stwierdzone na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych - 2 postępowania
  • przedeklarowanie powierzchni użytkowanych rolniczo (zawyżenie deklaracji) - 10 postępowań

- Od 1 stycznia do 22 sierpnia w woj. śląskim do organów ścigania zgłoszone zostały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach 106 beneficjentów. Łączna kwota wyłudzeń, na jaką zostały skierowane zawiadomienia wyniosła ok. 402 tys. zł. Z tych spraw do 21 sierpnia organy wymiaru sprawiedliwości potwierdziły wyłudzenie środków na ok. 11 tys. zł - podał wiceminister Zarudzki.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj