MARS podwyższył szacunki plonów zbóż

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agrpolska.pl
03-11-2015,14:40 Aktualizacja: 03-11-2015,15:00
A A A

Unijny zespół monitorujący uprawy podniósł prognozy tegorocznych plonów kukurydzy i pszenicy miękkiej w krajach Wspólnoty.  

W przypadku kukurydzy jest to kolejna dodatnia korekta szacunków, po siedmiokrotnych cięciach spowodowanych suchą i upalną pogodą - informuje FAMMU/FAPA. Obecne prognozy wynoszą 6,47 ton z ha wobec 6,43 t/ha w zeszłym miesiącu. Tegoroczne plonowanie kukurydzy w Unii jest jednak o 20,7 proc. gorsze niż w ubiegłym roku (8,07 t/ha) oraz o 8 proc. poniżej średniej z ostatnich 5 lat.

MARS podwyższył również szacunek plonów pszenicy miękkiej w Unii do 5,86 ton z ha w porównaniu do 5,81 t/ha we wrześniu. Oznacza to co prawda plonowanie o 4,6 proc. niższe w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem, ale o 3,4 proc. powyżej 5-letniej średniej.

Nieznacznie skorygowano także średnie plony jęczmienia - do 4,65 t/ha (4,63 t/ha we wrześniu). To jednak wciąż o 5,1 proc. mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej