Eksport spada, ale firmy z optymizmem patrzą w przyszłość

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-04-2016,9:40 Aktualizacja: 15-04-2016,10:09
A A A

Zgodnie z "Raportem o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015" autorstwa ekspertów Banku Pekao SA małopolscy mikro i mali przedsiębiorcy są w nieco lepszych nastrojach niż w ubiegłym roku.

Najbardziej zadowoleni są właściciele firm z podregionu nowosądeckiego, najmniej z podregionu krakowskiego. Eksport spadł, ale prognozy na 2016 rok są optymistyczne.

Firmy więcej inwestują. Koszty pracy, wysokość podatków i obciążenia biurokratyczne, to bariery na które najczęściej się uskarżają.

Lista Produktów Tradycyjnych, przysmaki regionalne, małopolska

Tradycyjne wyroby z Małopolski wciąż trafiają na listę ministra

Buchta bolęcińska, mirowska parzybroda i trzebińskie hulajdy - to trzy kolejne potrawy z Małopolski, które trafiły na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. - Tradycje kulinarne Małopolski są bardzo silne i bogate. Swoją siłę...
W Małopolsce, kolejny rok z rzędu, poprawiają się nastroje mikro i małych przedsiębiorstw. Miernik nastrojów - Ogólny Wskaźnik Koniunktury w Małopolsce osiągnął podobną jak średnio w kraju wartość 98 p. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z podregionu nowosądeckiego, którzy perspektywy 2016 roku ocenili aż na 101,5 p.

W najgorszych nastrojach są właściciele firm z Krakowa, którzy perspektywę 2016 roku ocenili na 96,9 p. Dla porównania średnio w kraju firmy oceniały perspektywy na 100,2 p.

Małopolscy mikro i mali przedsiębiorcy nieco gorzej niż średnio w kraju ocenili 7 z 8 badanych aspektów. Najlepiej ocenili dostępność zewnętrznego finansowania oraz zatrudnienie. Najgorzej (począwszy od najniższych ocen) sytuację branży, ogólną sytuację gospodarczą, oczekiwanie na zapłatę, przychody, sytuacje i wynik finansowy firmy.

- Małopolscy przedsiębiorcy są w nieco lepszych nastrojach niż w ubiegłym roku. Odwróciły się role wewnątrz regionu. Najbardziej zadowoleni są ubiegłoroczni sceptycy - właściciele firm z nowosądeckiego. Najmniej ubiegłoroczni liderzy rankingu - firmy z Krakowa - mówi Tomasz Kierzkowski z departamentu klienta biznesowego banku Pekao.

malopolska_festiwal_smakow

Miód zwycięzcą Małopolskiego Festiwalu Smaku w Tarnowie

Miód nektarowo-spadziowy, chleb żytni razowy, twarożek i sok malinowy zdobyły w niedzielę uznanie jury i publiczności podczas półfinału 11. edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku w Tarnowie. "Małopolski smak" to jeden z...
Coraz więcej właścicieli mikro i małych firm prowadzi inwestycje. W 2015 r. co drugi mikro i mały przedsiębiorca w Małopolsce inwestował. To więcej o około 7 p.p. w ujęciu rocznym i o około 14 p.p. w porównaniu z 2013 r.

Sytuacja wewnątrz regionu jest wyrównana. Nie ma znaczących różnic pomiędzy podregionami. Najwyższy odsetek inwestorów zanotowano w tarnowskim (53 proc.), krakowskim i samym Krakowie (po 52 proc.) oraz oświęcimskim (49 proc.). Najmniej inwestujących firm jest w nowosądeckim (43 proc.).

Mikro i mali przedsiębiorcy zapytani o prognozy na 2016 rok, nie są już jednak tak zgodni. Najwięcej firm zamierza inwestować w podregionach krakowskim (47 proc.) i tarnowskim (44 proc.), a kolejno w oświęcimskim (42 proc.).

Zdecydowanie spada odsetek inwestorów w samym Krakowie - tylko 37 proc. mikro i małych zamierza tu inwestować.

Na końcu klasyfikacji, tak jak i w ubiegłym roku znalazł się podregion nowosądecki, gdzie 31 proc. właścicieli będzie prowadzić inwestycje. Podobnie jak średnio w kraju, około 16 proc. inwestycji jest wartych powyżej 100 tys. złotych.

produkty_regionalne_malopolska_lista_minrol

15 regionalnych przysmaków z Małopolski

Kiełbasa wiejska podegrodzka, pasztet z fasoli z marchewką bądź grzybami, hulajdy i zupa karpielanka – to tylko niektóre z 15 produktów z Małopolski, które walczyć będą o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych...
Małopolska - ubiegłoroczny lider eksportu, nieco spuściła z tonu w tym zakresie. W 2015 r. w regionie inwestowało 14,2 proc. mikro i małych firm, to o 1 p.p mniej niż w ubiegłym roku i 1 p.p. mniej niż średnio w kraju. Przy czym, średnio w kraju odsetek eksporterów wzrósł o 3 p.p.

Rozkład eksporterów po regionach, przedstawia się podobnie jak w ubiegłym roku. Najwięcej eksportują ci, którzy prowadzą działalność w Krakowie (17 proc.), podregionie krakowskim (16 proc.), nowosądeckim oraz tarnowskim (po 15 proc.).

Podobnie do ubiegłego roku najmniej inwestorów działa na terenie podregionu oświęcimskiego - 6 proc. Prognozy na 2016 rok są optymistyczne - we wszystkich podregionach ma wzrosnąć odsetek eksportujących firm.

W przyszłym roku małopolscy przedsiębiorcy zamierzają zwiększyć działalność eksportową, co bardzo cieszy, gdyż przychody z eksportu są bowiem zazwyczaj dużo lepiej oceniane niż przychody z działalności na rodzimym rynku.

Właściciele firm z podregionów krakowskiego i tarnowskiego zamierzają też postawić na inwestycje. - To również dobry prognostyk dla rozwoju regionu, który może przyczynić się do kolejnej zamiany miejsc w regionalnym rankingu nastrojów - zaznacza Tomasz Kierzkowski.

hodowcy ryb, karp, pstrąg, jesiotr, podhale

Hodowcy ryb z Małopolski zacierają ręce

Karpie, pstrągi i jesiotry z gospodarstw hodowców ryb działających w okolicach Tatr idą przed wigilią jak... woda. Smakoszy nie odstraszają nawet wyższe niż przed rokiem ceny. Konsumenci zgodnie twierdzą, że ryby z Podhala warte są większych...
W regionie nieco mniej firm w porównaniu ze średnią dla kraju wdraża innowacje produktowe (25 proc. vs. 26 proc.). Różnica w odsetku firmy wdrażających innowacje procesowe jest nieco większa (15 proc. w Małopolsce vs. 17 proc. średnio w kraju).

Najwięcej innowacji produktowych wdrażają firmy w podregionie krakowskim (34 proc.), natomiast najwięcej innowacji procesowych w podregionie nowosądeckim (19 proc.). W Małopolsce wysoki odsetek innowacji jest finansowany ze środków własnych.

Właściciele firm z podregionu nowosądeckiego są liderami w korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania innowacji.

Koszty pracy, wysokość podatków i obciążenia biurokratyczne, to bariery na które najczęściej uskarżają się małopolscy przedsiębiorcy.

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza "dużo gorzej", 75 - "gorzej", 100 – "ani lepiej, ani gorzej", 125 - "lepiej", 150 - "dużo lepiej".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie