Zielona energia w gospodarstwach ma być finansowana z PROW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2022,11:05 Aktualizacja: 12-05-2022,11:09
A A A

Ministerstwo rolnictwa w ramach PROW 2014-2020 chce uruchomić działanie "Zielona energia w gospodarstwie rolnym", aby w pełni wykorzystać unijne środki - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Powodem wprowadzonych zmian finansowych do PROW 2014-2020 jest przede wszystkim konieczność zapewnienia pełnego wykorzystania środków programu, co jest kwestią priorytetową.

Modernizacja gospodarstw, nabór wniosków, Ryszard Bartosik, PROW 2014-2020

Większe kwoty z "Modernizacji gospodarstw". Co z naborem na maszyny?

W związku m.in. z wzrostem cen w ostatnim czasie, mają być zwiększone kwoty pomocy w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" (we wszystkich obszarach) i podpisywane aneksy do umów. Ruszy też wsparcie na nowy rodzaj inwestycji - z...

"Ze względu na niekorzystną sytuację rynkową (postępujący wzrost cen środków produkcji rolnej oraz cen materiałów budowlanych), część wnioskodawców odkłada decyzje związane z inwestycjami, a co się z tym wiąże, w niektórych instrumentach wsparcia zainteresowanie jest mniejsze niż przewidywano. Środki z instrumentów wsparcia, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem zostaną zatem przesunięte do tych, w ramach których możliwe jest ich pełne wykorzystanie" - napisano w wykazie.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie w typie operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" obszaru f - "Zielona energia w gospodarstwie rolnym". Jest to program polegający na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, a powodem jego wprowadzenia jest obecna sytuacja geopolityczna. "Agresja Rosji na Ukrainę jednoznacznie uświadomiła, jak ogromną rolę dla kraju ma bezpieczeństwo energetyczne" - zaznaczono.

Wobec wzrostu oprocentowania kredytów, a tym samym kosztów ich obsługi przez kredytobiorców (rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego), zaproponowano zmianę w ramach instrumentów finansowych PROW 2014-2020 dotyczącą zwiększenia dopłaty do oprocentowania z 2 proc. do 5 proc. gwarantowanych kredytów obrotowych Funduszu Gwarancji Rolnych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19.

Ministerstwo szacuje, że dopłaty do tych kredytów i objęcie ich gwarancjami łącznie z gwarancjami do kredytów inwestycyjnych udzielanymi na podstawie dotychczasowych zasad wymaga zwiększenia kwoty limitu środków na instrumenty finansowe o 39 mln euro.

"Zaproponowane rozwiązania zagwarantują efektywną realizację PROW 2014-2020 oraz pełne wykorzystanie środków programu, konieczne jest zatem jak najszybsze wdrożenie zaproponowanych rozwiązań" - czytamy w uzasadnieniu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama