W noweli ustawy o OZE rozgraniczenia wsparcia dla mikroproducentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-02-2016,15:05 Aktualizacja: 19-02-2016,15:30
A A A

Resort energii chce wyraźnie rozgraniczyć wsparcie dla tych, którzy zamierzają produkować energię w mikroinstalacjach OZE dla siebie i tych, którzy chcą na niej zarabiać - wynika z informacji Ministerstwa Energii.

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). "Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 2016 r." - poinformował resort.

ustawa o OZE, instytut energetyki odnawialnej, konsultacje społeczne, prosumenci, mikroinstalacje, taryfy gwarantowane

Rząd ma skonsultować nowelizację ustawy o OZE

Ponad miesiąc od znowelizowania ustawy o OZE nadal nie wiadomo co dalej – twierdzi Instytut Energetyki Odnawialnej, zarzucając rządowi rozmowy wyłącznie w wąskich „grupach interesu”. IEO krytycznie ocenia ustawę o OZE przyjętą w...

Rozdział ten jest kluczowy dla dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce, obejmuje bowiem system wsparcia dla poszczególnych technologii OZE, w tym nowe mechanizmy - aukcje, system "Feed-In-Tariffs" (FIT) dla mikroinstalacji źródeł odnawialnych o mocy od 3 kW do 10 kW.

Sama ustawa o OZE weszła w życie 11 kwietnia 2015 r., dzięki niej Polska będzie mogła wypełnić unijny cel, czyli uzyskać do 2020 r. 15-proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.

Po wyborach nowy Sejm przegłosował tzw. małą nowelizację ustawy o OZE. Pół roku odroczenia ma dać czas na prace nad zasadniczą nowelizacją ustawy. Dzięki temu możliwa będzie dodatkowa ocena skutków regulacji i m.in. wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych.

Resort wyjaśnił, że nowe regulacje obejmą m.in. kwestie wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. "Wyraźnie rozgraniczona zostanie tu działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej" - czytamy w komunikacie.
Zielone certyfikaty, odnawialne źródła energii, Towarowa Giełda Energii

Ceny zielonych certyfikatów mogą wzrosnąć dwukrotnie

Dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii stopniowo zmniejszać się będzie nadpodaż zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych, na których opiera się system wsparcia produkcji energii z OZE....

W tym pierwszym przypadku mają się pojawić mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym - prosumentom (czyli jednoczesnym producentom i konsumentom energii wytwarzanej w najmniejszych źródłach odnawialnych) "częściową" rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE.

Nie wiadomo jeszcze na czym miałoby to polegać, bo - jak napisał resort - "ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię". Oznacza to, że prosument, który wyprodukował więcej energii niż tylko na własne potrzeby, może ją oddać do sieci, lecz nie może liczyć na zarobek.

Dla tzw. niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikro instalacje (czyli tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą) ME rozważa dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT (czyli gwarantowanej, stałej stawki zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE).

Resort wyjaśnił, że umożliwiałyby one rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej. W tym przypadku cena powyżej średniej rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej.

mikroinstalacje, więcej niż energia, taryfy gwarantowane, prosumenci, system energetyczny, energetyka obywatelska, wwf

Opóźnienie taryf gwarantowanych uderza w prosumentów

3,6 mln mikroinstalacji OZE mogłoby powstać w Polsce do 2030 roku – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez ruch „Więcej niż energia”, który krytykuje przesunięcie przez rząd o pół roku wejścia w życie...

"Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji" - zaznaczono w komunikacie.

Jak powiedział PAP ekspert energii odnawialnej Janusz Witczyk, resort chce wyraźnego rozgraniczenia wsparcia dla tych, którzy chcą produkować prąd jedynie na własne potrzeby i tych, którzy prowadząc działalność gospodarczą, chcą na tym zarabiać.

Według jego w polskim prawodawstwie nie ma definicji terminu "prosument", tymczasem - jak podkreśla - powinna być to osoba fizyczna, która produkuje energię przede wszystkim na własne potrzeby i choć nadwyżkę może sprzedać do sieci - nie jest nastawiona na zarobek.

- Z informacji, jakie płyną z ME wynika, że resort chce zbliżyć się do tej definicji i zachęcić jak największą grupę mikroproducentów do produkcji energii na własne potrzeby - powiedział.
Orlen, OZE, stacja paliw, energia, prąd, inwestycje, fotowoltaika

Orlen stawia na OZE. Moduły fotowoltaiczne na stacjach

PKN Orlen pilotażowo montuje moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. Spółka podkreśla, że energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji generując zarówno efekt...

Według obowiązującego prawa prosumentów można wspierać na dwa sposoby: przez dostęp do niskooprocentowanych kredytów, albo na zasadzie taryf gwarantowanych. Jeśli ktoś otrzymał wsparcie w postaci niskooprocentowanego kredytu na instalację, nie może już korzystać z taryf gwarantowanych, bo nie dopuszcza tego prawo unijne. Jeśli taka osoba wyprodukuje więcej prądu niż potrzebuje, może ją odsprzedać, lecz po cenie hurtowej - obecnie to ok. 18 gr za kilowatogodzinę.

Ministerstwo Energii poinformowało też, że prowadzi prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju.

"Zgodnie z zapowiedziami mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji zostaną skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana" - czytamy w komunikacie.

Z informacji wynika, że prace legislacyjne mają też wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie.

Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama