Udział OZE w zużytej energii. GUS podaje dane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2022,9:15 Aktualizacja: 19-12-2022,9:19
A A A

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł w 2021 roku 15,62 proc. - przekazał Główny Urząd Statystyczny.

W opublikowanym właśnie dokumencie "Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 r." GUS przypomina, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

ustawa wiatrowa, elektrownie wiatrowe, Anna Moskwa, OZE

Poprawka w ustawie "wiatrakowej". Co się zmieni?

Inwestor tworzący elektrownię wiatrową będzie udostępniał co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy w formule prosumenta wirtualnego. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu nowelizacji ustawy o...

Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15 proc.

Każdy kraj powinien ponadto zapewnić, aby w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie.

"Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w proc. wyniósł w 2021 r. 15,62 proc., przy przyjętym celu dla Polski na rok 2030 wynoszącym 23 proc." - podaje GUS.

Z zestawienia wynika, że udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto:

  • w elektroenergetyce wzrósł o 0,93 p. proc. w stosunku do 2020 r.
  • w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 21,03 proc. w 2021 r.
  • w transporcie wyniósł 5,66 proc. w 2021 r.

    Agrobiznes bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama