Jak wykorzystać potencjał ciepła i energii z OZE?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
12-01-2018,15:40 Aktualizacja: 13-01-2018,8:21
A A A

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła będą tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców technologii OZE.

Konferencja odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) o godz. 9.30. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: katarzyna.rutkowska@nfosigw.gov.pl (warunkiem udziału w konferencji jest uzyskanie mailowego potwierdzenia). Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

elektrownia wodna, hydroelektrownia, energia elektryczna, modernizacja, pge, energia odnawialna, turbina Kaplana

Hydroelektrownia doczeka się modernizacji

Elektrownię wodną Dębe czeka kompleksowa modernizacja. PGE Energia Odnawialna planuje rozpocząć ją w drugiej połowie tego roku. Prace w elektrowni wodnej obejmować będą wymianę wyposażenia technologicznego, w tym hydrozespołów z układami...

Wykorzystanie „zielonego ciepła” umożliwia wytwórcom ciepła spełnienie wymagań Efektywnego Systemu Ciepłowniczego, co jest obecnie jednym z największych i najpilniejszych wyzwań dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Systemy ciepłownicze współpracujące z OZE i jednocześnie z magazynami ciepła pozwalają na optymalne integrowanie różnych rodzajów OZE, łącznie z podnoszeniem efektywności kogeneracji i efektywnym wykorzystaniem źródeł zależnych od pogody. Takie rozwiązania – umożliwiające ograniczenie zarówno niskiej emisji, jak i emisji CO2 – przyczyniają się do realizacji przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie ciepłownictwa i elektroenergetyki oraz wymogów środowiskowych.

Podczas konferencji NFOŚiGW i IEO zaprezentowane zostaną doświadczenia międzynarodowe z realizacji projektu Solar District Heating wraz z technologiczną mapą drogową rozwoju inteligentnych systemów ciepłowniczych oraz potencjału wykorzystania ciepła i energii elektrycznej z OZE w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

wiatrak, farma wiatrowa, elektrownia wiatrowa, pge, energia odnawialna, awaria wiatraka, turbina wiatrowa

Sami wymienili 19-tonową przekładnię wiatraka

W jednym z wiatraków na należącej do PGE Energia Odnawialna farmie wiatrowej Lake Ostrowo została wymieniona przekładnia główna. To skomplikowane logistycznie i technicznie zadanie po raz pierwszy samodzielnie wykonali, własnymi...

Podstawą do dyskusji będą doświadczenia duńskie, uwarunkowania krajowego ciepłownictwa oraz rodzimy potencjał przemysłowy i naukowy. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący różne punkty widzenia.

Dyskusja na konferencji ma przyczynić się do realizacji działań służących proekologicznej transformacji sektora ciepłowniczego. Pozwoli również dobrze ukierunkować prace nad ewentualnym uruchomieniem przez NFOŚiGW nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego, w tym dla profesjonalnych firm koncesjonowanych, firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych. Rosnące wymagania środowiskowe czekają wszystkich wytwórców ciepła.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama