Miliony euro na mikroinstalacje. Złóż wniosek o dotację

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
11-05-2015,13:40 Aktualizacja: 11-05-2015,13:51
A A A

18 maja w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim rozpocznie się nabór wniosków o dotacje z PROW 2007-2013 na mikroinstalacje prosumenckie produkujące energię z odnawialnych źródeł.

Zgodnie z kryteriami regionalnymi ustalonymi przez samorządy, w Podkarpackiem największe szanse na wsparcie będą mieli wnioskodawcy realizujący projekty na obszarze gmin objętych Programem Strategicznym Błękitny San lub Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad.

Z kolei w woj. zachodniopomorskim dodatkowe punkty otrzymają wnioskodawcy załączający aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska wystawione przez Wydział Ochrony Środowiska UM.

Na Podlasiu dopłacą do mikroinstalacji OZE

Podlaskie gminy mogą się starać o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę mikroinstalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. W poniedziałek ruszył nabór wniosków....
Mieszkańcy tych województw będą mogli składać wnioski od 18 maja do 1 czerwca. W Podkarpackiem wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. Natomiast w Zachodniopomorskiem w sekretariacie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Starzyńskiego 1 w Szczecinie.

W skali całego kraju kwota dotacji z PROW na mikroinstalacje prosumenckie wyniesie 22,7 mln euro.

Zgodnie z Prawem energetycznym i ustawą o OZE, za mikroinstalacje uważa się urządzenia wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej odnawialne źródło energii, o mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy cieplnej nie większej niż 120 kW.

Dofinansowanie z PROW 2007-13 będzie można otrzymać do zakupu wszystkich typów mikroinstalacji prosumenckich, a więc produkujących energię elektryczną systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz układów mikrokogeneracyjnych, a także wytwarzających energię cieplną kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Mogą one być montowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, wielorodzinnych i budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Beneficjentem wsparcia będzie gmina, która potem może w ramach umowy użyczenia przekazać wszystkie lub część zakupionych mikroinstalacji osobom fizycznym. W tym ostatnim przypadku, gdy prowadzą one działalność gospodarczą, wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być przeznaczona jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama