100 milionów na inwestycje w OZE. Dla rolników także

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2017,10:05 Aktualizacja: 07-02-2017,10:28
A A A

Rolnicy i rolnicze grupy producenckie mogą ubiegać się o istotne dofinansowania do inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii na Podlasiu. Zarząd województwa ogłosił właśnie nabór wniosków.

Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się 3 marca, a zakończy 14 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na lipiec. Wśród potencjalnych beneficjentów są m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy producenci rolni i spółdzielnie rolnicze. Na co można otrzymać dofinansowanie?

oze, kujawy i pomorze, energia słoneczna, dystrybucja energii z oze, mikroinstalacje oze

Na Kujawach i Pomorzu stawiają na energię słoneczną

Trwa nabór wniosków w konkursach o dofinansowanie projektów dotyczących produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. ...

"Na instalację ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, także jednorodzinnych. Wsparciem mogą być też objęte inwestycje polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy już istniejących jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (biomasy, biogazu, słońca, wody i ziemi) wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej (w tym na własne potrzeby). Na dofinansowanie mogą również liczyć projekty dotyczące rozwoju infrastruktury potrzebnej do wytwarzania biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego" - podaje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pula środków przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 100.000.000 zł, w tym:

  • 20.000.000 zł na projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
  • 30.000.000 zł na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby
  • 50.000.000 zł na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama