Polacy coraz częściej inwestują w zieloną energię

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Newseria Biznes, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2016,10:10 Aktualizacja: 04-04-2016,12:36
A A A

Łączna moc mikroinstalacji OZE w Polsce przekroczyła już 22 MW. Aż 80 proc. produkcji w przydomowych instalacjach stanowiły fotowoltaiczne. Na rosnący popyt wpływ mają przede wszystkim coraz niższe koszty związane z zakupem, montażem i eksploatacją urządzeń.

- W 2015 roku udział energii odnawialnej w bilansie przekroczył 13 proc. Z roku na rok obserwujemy wzrost ilości zielonej energii. Dużą niestabilność i zagrożenie widzimy jednak w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii, która całkowicie chce zmienić rynek wsparcia dla OZE - podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Bogdan Szymański, ekspert rynku energii z redakcji GLOBEnergia.

mikroinstalacja oze, panele fotowoltaiczne, wspólnota mieszkaniowa, raport federacji konsumentów

Koszty i zyski z mikroinstalacji OZE do podziału

Czy zakup mikroinstalacji OZE przez wspólnotę mieszkaniową może być opłacalny dla jej członków? Autorzy raportu Federacji Konsumentów przekonują, że tak, ponieważ do podziału będą nie tylko wydatki, ale też zyski z produkcji...

Od lipca ma zostać wprowadzony system aukcyjny, który zastąpi obowiązujący system zielonych certyfikatów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE zwycięzcy aukcji uzyskają prawo do sprzedaży energii przez 15 lat po stałej cenie. Więcej wątpliwości budzi jednak zapowiadane uchwalenie ustawy o lokalizacji wiatraków. Miałaby ona wprowadzić obowiązek stawiania ich co najmniej 2-4 km od domów.

- Energetyka wiatrowa miała bardzo duży udział we wzroście ilości zielonej energii w bilansie. Branża patrzy jednak z dużą niepewnością na procedowaną ustawę odległościową, która wprowadzi sztywne ograniczenia dotyczące możliwości lokowania turbin wiatrowych w stosunku do gospodarstw domowych czy parków narodowych. Nie negujemy konieczności wprowadzenia ograniczeń, ale te regulacje idą zbyt daleko - ocenia Szymański.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że na koniec 2015 roku całkowita moc elektrowni wiatrowych w Polsce sięgnęła 4,5 GW (przy 3,8 GW rok wcześniej). Farmy wiatrowe odpowiadają za zdecydowaną większość całkowitej mocy OZE, która wynosi blisko 7 MW. Projekt ustawy odległościowej może jednak zahamować rozwój energetyki wiatrowej, zwłaszcza że 90 proc. elektrowni wiatrowych nie spełnia kryterium odległościowego.

[WIDEO] Mówią Bogdan Szymański, ekspert redakcji GLOBEnergia oraz Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce


odnawialne źródła energii, badanie cbos, Krzysztof Tchórzewski

W OZE jest przyszłość! Polacy nie mają wątpliwości

Krzysztof Tchórzewski, szef nowo powstałego ministerstwa energii zapewnia, że strategicznym celem rozwoju polskiej energetyki będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej przede wszystkim z krajowych surowców.    W...

- Istnieje obawa, że jeżeli ustawa przejdzie w obecnym kształcie, to sporo projektów może upaść, a wiele firm zbankrutować. Nakłada się quasi-retrospektywne podatki, czyli opłaty wynikające z obowiązku przeglądów w wysokości 1 proc. wartości inwestycji. To duże obciążenie dla branży i, niestety, patrzymy z wielkimi obawami na projekt tej ustawy – zaznacza Szymański.

Jak wskazuje ekspert GLOBEnergia, obawy budzą również zapowiedzi ograniczenia wsparcia dla prosumentów, czyli osób, które wykorzystując mikroinstalacje OZE, produkują energię na własne potrzeby, a nadwyżki odsprzedają do sieci.

Ostatnie propozycje resortu energii wskazują, że za każdą kilowatogodzinę (kWh) energii wyprodukowanej w mikroinstalacji i oddanej do sieci prosument mógłby odebrać 0,7 kWh.

Jak wskazują eksperci WWF Polska, proponowana zniżka, która miałaby wynieść ok. 40 gr brutto za każdą oddaną do sieci kWh, nie bierze pod uwagę średnich kosztów produkcji energii. To może spowodować, że na mikroinstalacje będzie stać tylko najbogatszych, co może negatywnie wpłynąć na energetykę prosumencką, której rozwój znacznie przyspieszył w ubiegłym roku.
wiatraki, turbiny wiatrowe, farma wiatrowa, energetyka wiatrowa, psew, pis, protest przed sejmem, energia elektryczna

Będzie głośny protest przeciwko ustawie antywiatrakowej

Jeśli ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zostanie przyjęta przez Sejm, PiS odbierze Polakom prawo do decydowania o sobie i swoim sąsiedztwie - twierdzi Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Farmy wiatrowe -...

- Rozwój rynku energetyki prosumenckiej jest blisko związany z energetyka fotowoltaiczną. Około 80 proc. mocy mikroinstalacji, do 40 kW, to instalacje fotowoltaiczne. W ubiegły roku zanotowaną dużą dynamikę wzrostu. Zamontowano ponad 90 proc. łącznej mocy, którą mamy w mikroinstalacjach - podkreśla Szymański.

Dodaje, że na dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej mają wpływ innowacje. W Polsce trwają intensywne prace nad rozwojem technologii, które pozwalają oszczędniej gospodarować energią elektryczną. Ceny montażu w systemach fotowoltaicznych w ciągu kilku lat spadły o połowę.

- Polska przez ostatnie 20-25 lat goni światową czołówkę. Mamy jeszcze sporo do nadrobienia w wielu dziedzinach, ale z satysfakcją można powiedzieć, że wiele naszych firm produkuje na światowym czy europejskim poziomie, o czym świadczą wyniki eksportu. Dużo polskich firm czasami po cichu, bez dużego rozgłosu, eksportuje wyroby również do tych najbardziej przodujących krajów - podkreśla Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama