Żniwa na finiszu. W tym regionie rolnicy zebrali 80 proc. zbóż

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Janusz Majewski PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2019,11:00 Aktualizacja: 07-08-2019,11:10
A A A

Świętokrzyscy rolnicy zebrali już z pól ok. 80 proc. zbóż. Choć plony są wyższe niż w ub. roku, to jednak w przypadku niektórych upraw niższe o 10-15 proc. od tych z 2017 roku - powiedział PAP dyr. Jerzy Pośpiech ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

- Żniwa w porównaniu do roku ubiegłego nie były przyśpieszone z powodu suszy, przebiegają w normalnym terminie. Okresowe deszcze przeważnie nie zakłóciły prac żniwnych. Zboże osiągnęło 13 proc. wilgotności. Stopień zaawansowania żniw jest dość dobry i nie powinno być większych opóźnień w zbiorach - podkreślił Pośpiech.

żniwa 2019, zbiory zbóż, plony i jakość zbóż, susza, KFPZ, Rafał Mładanowicz, GUS, szacunki zbiorów zbóż, Elewarr

Ziarno drobne i mniej wyrównane

W ocenie Rafała Mładanowicza, prezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż, a zarazem producenta zbóż z woj. pomorskiego, jak do tej pory rolnikom udało się zebrać zboża z 60 do 70 proc. areału. Są jednak gospodarze,...
Do 5 sierpnia w regionie świętokrzyskim skoszono 67 proc. powierzchni pszenicy jarej. W powiatach skarżyskim i koneckim już zakończono żniwa, jeśli chodzi o to zboże, ale w powiecie kieleckim pozostało do skoszenia aż 83 proc. powierzchni upraw. Szacowany plon waha się od 2,8 tony z ha w powiecie kieleckim, do 6 ton w powiecie staszowskim.

100 proc. zbiorów pszenicy ozimej zebrano już w powiatach jędrzejowskim, koneckim i sandomierskim. W regionie skoszono 81 proc. tego zboża, ale w powiecie kieleckim tylko 32 proc. Szacunkowy plon waha się od 2,7 do 6 ton z ha.

- Jeśli chodzi o jęczmień jary, żniwa zostały zakończone już w czterech powiatach: jędrzejowskim, koneckim, skarżyskim i włoszczowskim. W województwie zebrano średnio 73 proc. zbiorów. Najniższy plon to 2,6 tony z ha, a najwyższy 6 ton. Według szacunkowych danych średni plon jeśli chodzi o województwo wyniósł od 3,4 do 3,8 tony z ha - poinformował dyr. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

pszenica ozima, odmiana Findus, rekordowy plon pszenicy ozimej, technologia uprawy firmy Procam, Biuro Rekordów

10,5 tony z hektara. Rekordowy plon w gospodarstwie z pomorskiego

1 sierpnia Gospodarstwo Rolne Bystrze gm. Miłoradz (woj. pomorskie) we współpracy z doradcami ProCam Polska, pod nadzorem sędziego z Biura Rekordów ustanowiło rekord Polski w kategorii „Największy plon pszenicy ozimej z...
Jęczmień ozimy został zebrany już w większości powiatów. Najniższy plon zanotowano w powiecie kieleckim (3,2 tony z ha), a najwyższy w staszowskim (6 ton z ha).

Owies skoszony został w 63 proc., przy czym w powiecie koneckim zakończono już żniwa, a w powiecie staszowskim, według szacunków, skoszono tylko 32 proc. tego zboża. Plony wahają się od 2,5 tony z ha w powiecie ostrowieckim, do 5 ton w powiecie staszowskim.

Żyto zostało zebrane w 89 proc. W czterech powiatach (sandomierskim, pińczowskim, jędrzejowskim, koneckim) zebrano już 100 proc. plonów. Najwięcej do zebrania (około 53 proc) pozostało w powiecie kieleckim. Najniższe plony żyta zanotowano w powiecie włoszczowskim (2,4 tony z ha), a najwyższe w jędrzejowskim (3,9 tony z ha).

Pszenżyto jare skoszono w 57 proc., ale i w tym przypadku jest duża rozpiętość. W powiecie jędrzejowskim skoszono już 95 proc. tego zboża, a tylko 33 proc. w powiecie kieleckim.

Średnie plony wahają się od 3,2 tony z ha (powiat starachowicki i opatowski), do 4 ton z ha (buski i jędrzejowski).

pszenica, kłosy, łan

Nowe odmiany zbóż ozimych 2019

Na początku tego roku do Krajowego rejestru wpisano 26 nowych odmiany zbóż ozimych. W pszenicy zwyczajnej 16 odmian (w tym jedną regionalną), w pszenżycie i życie po trzy i w jęczmieniu cztery. Jaki postęp hodowlany niosą nowe kreacje? W...

Pszenżyto ozime zostało skoszone w 62 proc. 100 proc. plonów, jak wynika z szacunkowych danych, zebrano w powiatach koneckim, jędrzejowskim, staszowskim i sandomierskim. Na drugim biegunie jest powiat opatowski, gdzie nie skoszono jeszcze 57 proc. tego zboża. Duże różnice są także w przypadku średniego plonu - od 2,5 tony z ha (powiat skarżyski) do 6 ton z ha (powiat staszowski).

- W przypadku użytków zielonych, zbiór drugiego pokosu siana jest na poziomie 43 proc. W powiatach pińczowskim i staszowskim susza spowodowała, że praktycznie nie będzie zbiorów z tego drugiego pokosu. Bardzo niski plon zanotowano w powiecie włoszczowskim - 1,5 tony z ha, 1,2 w koneckim, a największy aż 12 ton z ha w buskim - poinformował Pośpiech.

Teraz susza, a za chwilę powodzie. Zmiany klimatyczne robią swoje

W Polsce potrzebna jest długofalowa polityka zarządzania ryzykiem powodziowym - podkreśla Jacek Engel z Koalicji Ratujmy Rzeki. Jak ocenia, kilka elementów, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego, można...

Według szacunkowych danych z pół zebrano już około 80 proc. zbiorów. Plony są wyższe od ubiegłorocznych, ale w przypadku niektórych upraw niższe o 10-15 proc. od tych z 2017 roku.

- Co prawda zbiory są większe niż rok wcześniej, ale ziarno jest drobne. Druga część okresu wegetacyjnego była bardzo sucha, co uwidoczniło się w plonowaniu. Ziarno jest niewykształcone - zaznaczył dyr. ośrodka w Modliszewicach. Dodał, że niższe plony są w przypadku zbóż jarych.

- Zboże ozime miały dobre warunki do rozwoju, natomiast w przypadku zbóż jarych ten okres krytyczny, czyli największego zapotrzebowania decydującego o ilości zawiązanych ziarniaków w kłosie, przypadł już na niedobory wody związane z suszą - podsumował dyr. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement