Z ostatniej chwili

CHF 4.3403
CHF 4.3403
CNY 0.5979
CNY 0.5979
EUR 4.5792
EUR 4.5792
GBP 5.2164
GBP 5.2164
RUB 0.0552
RUB 0.0552
USD 4.2396
USD 4.2396

Zjazd Katedr Szczegółowej Uprawy Roślin 2020

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-03-2020,12:30 Aktualizacja: 08-03-2020,12:45
A A A

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie" organizowana przez Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 20-22 maja 2020 r. została wzbogacona o dodatkowe wydarzenie. W drugim dniu konferencji (21 maja br.) odbędzie się również spotkanie pracowników dawnych Katedr Szczegółowej Uprawy Roślin. Poprzednie miało miejsce w 2019 r. w Szczecinie i było zorganizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Uczestnicy Zjazdu zwiedzą Stację Doświadczalną Instytutu Rolnictwa SGGW w Skierniewicach, gdzie nastąpi odsłonięcie Izby Pamięci. Następnie będą uczestniczyć w warsztatach z rolnictwa precyzyjnego (część polowa i seminaryjna) prowadzonych przez dr. hab. inż. Stanisława Samborskiego, prof. SGGW oraz dr. hab. inż. Dariusza Gozdowskiego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym  SGGW w Oborach.

studenci, Stanisław Samborski, pole, ciągnik

100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 20-22 maja 2020 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową "100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w...

Pierwszego dnia uczestnicy będą brać udział w konferencji,  na której prezentowane będą referaty dotyczące historii doświadczalnictwa rolniczego w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Prof. Jim Mazurkiewicz wygłosi referat o badaniach rolniczych i organizacji doradztwa w stanie Texas.

Po południu zaplanowanych jest kilka sesji tematycznych, w tym jedna specjalnie dedykowana praktyce rolniczej "Z praktyki do nauki". Jej celem  jest zaprezentowanie potrzeb praktyki rolniczej co do kierunków prowadzenia badań naukowych oraz  ocena stanu transferu wiedzy z nauki do praktyki oraz możliwości szybkiego jego poprawy. Wezmą w niej udział: Stanisław Kacperczyk - Prezes Związku Producentów Roślin Zbożowych, prof. dr hab. Tadeusz Michalski - Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Juliusz Młodecki - Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, dr Wojciech Nowacki - Prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak, Krzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Marcin Sobczuk - Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Przewidziane są również wystąpienia sponsorów oraz dyskusja.

Trzeciego dnia (22 maja br.) podczas Dni SGGW odbędzie się uroczystość nadania tytułu honoris causa SGGW w Warszawie prof. Jimowi Mazurkiewiczowi.

Więcej informacji na: http://sggw2020.pl/

Wyłączny patronat medialny nad wydarzeniem objęło Wydawnictwo APRA oraz pierwszy multiportal rolny agropolska.pl.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Jak skutecznie zarządzać gospodarstwem?

Advertisement
Advertisement