Zjazd Katedr Szczegółowej Uprawy Roślin 2020

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-03-2020,12:30 Aktualizacja: 08-03-2020,12:45
A A A

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie" organizowana przez Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 20-22 maja 2020 r. została wzbogacona o dodatkowe wydarzenie. W drugim dniu konferencji (21 maja br.) odbędzie się również spotkanie pracowników dawnych Katedr Szczegółowej Uprawy Roślin. Poprzednie miało miejsce w 2019 r. w Szczecinie i było zorganizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Uczestnicy Zjazdu zwiedzą Stację Doświadczalną Instytutu Rolnictwa SGGW w Skierniewicach, gdzie nastąpi odsłonięcie Izby Pamięci. Następnie będą uczestniczyć w warsztatach z rolnictwa precyzyjnego (część polowa i seminaryjna) prowadzonych przez dr. hab. inż. Stanisława Samborskiego, prof. SGGW oraz dr. hab. inż. Dariusza Gozdowskiego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym  SGGW w Oborach.

studenci, Stanisław Samborski, pole, ciągnik

100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 20-22 maja 2020 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową "100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w...

Pierwszego dnia uczestnicy będą brać udział w konferencji,  na której prezentowane będą referaty dotyczące historii doświadczalnictwa rolniczego w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Prof. Jim Mazurkiewicz wygłosi referat o badaniach rolniczych i organizacji doradztwa w stanie Texas.

Po południu zaplanowanych jest kilka sesji tematycznych, w tym jedna specjalnie dedykowana praktyce rolniczej "Z praktyki do nauki". Jej celem  jest zaprezentowanie potrzeb praktyki rolniczej co do kierunków prowadzenia badań naukowych oraz  ocena stanu transferu wiedzy z nauki do praktyki oraz możliwości szybkiego jego poprawy. Wezmą w niej udział: Stanisław Kacperczyk - Prezes Związku Producentów Roślin Zbożowych, prof. dr hab. Tadeusz Michalski - Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Juliusz Młodecki - Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, dr Wojciech Nowacki - Prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak, Krzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Marcin Sobczuk - Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Przewidziane są również wystąpienia sponsorów oraz dyskusja.

Trzeciego dnia (22 maja br.) podczas Dni SGGW odbędzie się uroczystość nadania tytułu honoris causa SGGW w Warszawie prof. Jimowi Mazurkiewiczowi.

Więcej informacji na: http://sggw2020.pl/

Wyłączny patronat medialny nad wydarzeniem objęło Wydawnictwo APRA oraz pierwszy multiportal rolny agropolska.pl.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!