Zwróć uwagę na ustawienie liści soi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
20-06-2015,12:30 Aktualizacja: 20-06-2015,15:28
A A A

W tym sezonie wielu rolników zasiało u nas po raz pierwszy soję. W pierwszym roku uprawy warto zwrócić szczególną uwagę w jaki sposób przebiega jej wzrost i rozwój.

Cechą charakterystyczną soi jest zdolność do różnego ustawiania liści w zależności od położenia słońca i padającego promieniowania słonecznego (zjawisko heliotropizmu). Dzięki temu listki przyjmują różne położenie w zależności od nasłonecznienia, temperatury i pory dnia.

Dokarmianie dolistne soi

Soja korzystnie reaguje na dokarmianie dolistne nawozami mikroelementowymi. Z badań wynika, że zależnie od wariantu nawożenia wzrost plonu soi może wynosić od 3 do 15 proc. w stosunku do kontroli - bez nawożenia dolistnego (tabela). Opryski...


W położeniu dziennym listki ustawiają się prostopadle do promieni słonecznych, w położeniu nocnym listki zwisają, w położeniu południowym ustawione są równolegle do padania promieni słonecznych. Takie ustawienie występuje przy wysokiej temperaturze i niedoborze wody w glebie.

Innym przystosowaniem do ograniczenia strat wody przez rośliny jest ich owłosienie. Zarówno łodygi, liście, jak i strąki są pokryte włoskami, które zmniejszają parowanie i chronią roślinę przed nadmiernym przegrzaniem.

Warto także zwrócić uwagę na silnie rozwinięty system korzeniowy, który umożliwia pobieranie wody z głębszych warstw. Te trzy ważne cechy sprawiają, że soja oszczędnie gospodaruje wodą i jest odporna na suszę.

Poleć
Udostępnij