Dokarmianie dolistne soi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK|REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
17-06-2015,13:00 Aktualizacja: 17-06-2015,13:01
A A A

Soja korzystnie reaguje na dokarmianie dolistne nawozami mikroelementowymi.

Z badań wynika, że zależnie od wariantu nawożenia wzrost plonu soi może wynosić od 3 do 15 proc. w stosunku do kontroli - bez nawożenia dolistnego (tabela). Opryski dolistne przeprowadza się od fazy 6 liści do końca pąkowania soi.   

Soję zasiej płytko

W tym roku znacznie powiększa się grupa rolników, którzy chcą spróbować uprawy soi. W pierwszym roku łatwo o błędy. Ważnym elementem agrotechniki jest prawidłowy siew, w tym jego głębokość. Trzeba pamiętać, że soja, podobnie...

Dostępność mikroelementów dla roślin w znacznym stopniu zależy od pH (odczynu gleby i w większości przypadków wzrasta wraz z jego obniżaniem. Wyjątkiem jest tylko molibden, którego dostępność poprawia się w miarę wzrostu pH. Każdy z mikroelementów bierze udział w istotnych funkcjach życiowych roślin.

Bor (B) jest najbardziej deficytowym mikroelementem w naszych glebach. Odgrywa ważną rolę w powstawaniu wiązek przewodzących w brodawkach korzeniowych. Gdy nie zostaną wytworzone, następuje brak węglowodanów i pasożytnictwo bakterii brodawkowych. Bierze także udział w procesie zawiązywania strąków oraz zapobiega ich pękaniu.

Mangan (Mn) intensyfikuje asymilację dwutlenku węgla i przyśpiesza syntezę węglowodanów.

Molibden (Mo) i żelazo (Fe) wchodzą w skład enzymu nitrogenazy, która ma zdolność wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie symbiotyczne. Dobrze zaopatrzone w molibden rośliny wytwarzają więcej brodawek korzeniowych i więcej strąków.

Cynk (Zn) uczestniczy w produkcji auksyn, które decydują o wzroście roślin. Niedobór cynku objawia się zmniejszeniem liczby kwiatów, a w konsekwencji strąków na roślinie.   

Tabela. Wpływ dokarmiania dolistnego mikroelementami na plonowanie soi

Wariant

Plon nasion

t/ha

%

Kontrola (bez dokarmiania dolistnego)

1,40

100

Bor (220 g B/ha)

1,61

115

Mangan (950 g Mn/ha)

1,56

111

Molibden (75 g Mo/ha)

1,51

108

Bor + mangan + molibden (220 g B/ha + 950 g Mn/ha + 75 g Mo/ha

1,58

103

Źródło: Ziółek i Ziółek 1987

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu