Soję zasiej płytko

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK|REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
27-04-2015,8:00 Aktualizacja: 27-04-2015,8:02
A A A

W tym roku znacznie powiększa się grupa rolników, którzy chcą spróbować uprawy soi. W pierwszym roku łatwo o błędy. Ważnym elementem agrotechniki jest prawidłowy siew, w tym jego głębokość.

Trzeba pamiętać, że soja, podobnie jak łubiny, kiełkuje epigeicznie, a to oznacza, że podczas kiełkowania wydłuża się część podliścieniowa łodyżki (hypokotyl), która wypycha liścienie na powierzchnię gleby. Zupełnie inaczej jest u grochów i bobiku, u których rozrasta się część nadliścieniowa (epikotyl) i liścienie pozostają w glebie.

Aby kiełkowanie i wschody mogły przebiegać bez przeszkód, soję trzeba wysiewać płytko - na głębokość 3-4 cm. Płycej wysiewa się na glebach wilgotniejszych, a głębiej na bardziej ubogich w wodę. Głębsze siewy niż zalecane mogą spowodować pogorszenie wschodów i ich wydłużenie.

Ważne jest także, aby utrzymać na całym polu jednakową głębokość siewu. Duży wpływ ma na to prawidłowa uprawa przedsiewna.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement