Olej rzepakowy strategicznym surowcem dla produkcji biopaliw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
02-09-2019,8:10 Aktualizacja: 02-09-2019,8:16
A A A

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w pierwszym półroczu 2019 roku łącznie 1,366 mln ton rzepaku, z których wyprodukowano 579 tys. ton oleju surowego oraz 745 tys. ton śruty rzepakowej.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przerób wzrósł o ponad 90 tys. ton nasion. Jest to kolejny już rok zwiększania wolumenu nasion rzepaku zagospodarowywanego w kraju.

odchwaszczanie rzepaku ozimego, herbicydy doglebowe, zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym, wilgotność gleby, napropamid,

Doglebowe odchwaszczanie rzepaku

W obecnym sezonie o przedwschodowych zabiegach odchwaszczania rzepaku ozimego zadecydują lokalne warunki pogodowe. Zakładając wykonanie zabiegu doglebowego, optymalnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w środki, które można zastosować...

Potwierdza to zarówno ogromne możliwości polskiego przemysłu olejarskiego, jak i utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na rodzimy surowiec - informuje PSPO.

Wzrost produkcji oleju surowego w I połowie 2019 roku o 37 tys. ton praktycznie nie miał większego odniesienia do produkcji rafinatu, którego podaż wzrosła jedynie o 5 tys. ton do 211 tys. ton.

Największym rynkiem dla tego surowca pozostaje oczywiście sektor biopaliw, zatem to krajowi wytwórcy estrów metylowych są kluczowym elementem w zakresie efektywnego zagospodarowania większości oleju tłoczonego z polskiego rzepaku.

Warto o tym pamiętać w kontekście zarówno potrzeby jak najbardziej efektywnej pod względem gospodarczym realizacji przez Polskę celów dla biopaliw wynikających z przepisów unijnych, ale również pozytywnej stymulacji rynku rzepaku przez rodzimą produkcję biodiesla dającej efekt w postaci zwiększającej się podaży krajowych źródeł białka.

siew rzepaku ozimego, terminy siewu rzepaku ozimego, uprawa gleby, wilgotność gleby, susza, uprawki pod rzepak ozimy

Czy rzepaku będzie mniej? Trwają siewy

We wszystkich rejonach kraju trwają siewy rzepaku ozimego. Jak wynika z relacji pracujących w terenie przedstawicieli handlowych firm oferujących środki produkcji dla rolnictwa, stopień ich zaawansowania jest zróżnicowany.   ...

Zwiększony przerób nasion w zakładach PSPO przełożył się bowiem na dodatkowe 54 tys. ton śruty i makuchu rzepakowego, dzięki czemu finalnie wytworzono ich łącznie 783 tys. ton.

- Analizując nasze dane przerobowe za pierwszą połowę roku można wskazać, że przemysł olejarski wciąż umacnia swoją pozycję w sektorze rolno-spożywczym - mówi Mariusz Szeliga, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

- Cieszą wszelkie działania mające na celu wzmocnienie krajowego rynku rzepaku, bo o naszej sile decydują polscy rolnicy, którzy są dla nas priorytetowymi dostawcami surowca. Sami również aktywnie włączamy się w działania mające na celu zwiększenie możliwości podażowych oleju i śruty rzepakowej. Jeśli kreowane perspektywy będą miały charakter długofalowy, a tak wynika z założeń ministerstwa rolnictwa w zakresie pasz białkowych i ministerstwa energii w kontekście rynku biopaliw, rolnicy mogą być spokojni o zainteresowanie nasionami ze strony krajowych zakładów tłuszczowych - dodał.

Adam Stępień, dyrektor generalny PSPO jest z kolei przekonany, że przyjęta niedawno nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ustanawiająca na najbliższe lata zasady realizacji celów biopaliwowych w Polsce zapewnia co najmniej utrzymanie dotychczasowych wolumenów krajowych estrów na rynku, co powinno sprzyjać stabilizacji sytuacji w rolnictwie.

- Wierzymy, że może i powinien być to impuls, aby pójść dalej, co umożliwia nowa dyrektywa UE w sprawie biopaliw - RED2. Do ustanowionego bowiem limitu dla surowców rolnych na poziomie 7 proc., który powinniśmy jako kraj rolniczy utrzymać do 2030 roku, wciąż mamy przestrzeń do rozwoju, która jednocześnie będzie sprzyjać dalekosiężnym planom MRiRW w zakresie ograniczania importu pasz białkowych - podsumował dyrektor Stępień.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu