O mątwiku burakowym na 58. Sesji Naukowej IOR-PIB w Opalenicy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
15-02-2018,16:00 Aktualizacja: 15-02-2018,16:16
A A A

Reforma rynku cukru w UE przeprowadzona w latach 2006-2008 spowodowała koncentrację uprawy buraka cukrowego w pobliżu cukrowni, co oznacza, że w niektórych gospodarstwach jest uprawiany częściej niż co 4 lata na tym samym polu.

Proces ten będzie nasilał się po likwidacji limitów produkcji cukru i izoglukozy w zeszłym roku. Powoduje to wzrost zagrożenia ze strony mątwika burakowego, szczególnie w gospodarstwach, w których uprawiany jest także rzepak ozimy.

Podczas sesji referatowej w imieniu zespołu badawczego składającego się z dr hab. Nataszy Borodynko-Filas z IOR-PIB w Poznaniu oraz dr. hab. Dariusza Gozdowskiego z SGGW w Warszawie przedstawiłem wyniki doświadczenia prowadzonego od 2006 r. w Sahryniu na Zamojszczyźnie, w którym burak cukrowy uprawiany jest w zmianowaniu: burak cukrowy - pszenica ozima - rzepak ozimy.

buraki, kombajn, zbiór

Burak cukrowy: plonowanie odmian w badaniach PDO 2017

Mazur okazała się najwyżej plonującą odmianą buraka cukrowego pod względem plonu biologicznego i technologicznego cukru w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU. W 2017 r. brało w nich udział 18 odmian....

Burak cukrowy uprawiano na glebie należącej do rzędu gleby czarnoziemne (CZ), typu czarnoziem (CZ) (FAO 2006). Była to gleba kategorii agronomicznej ciężka (IV), klasy bonitacyjnej IIIa, zaliczona do kompleksu pszennego dobrego. Od 2012 r. po zbiorze rzepaku uprawiane są międzyplony ścierniskowe (gorczyca biała i mieszanki TerraLife).

Przed przyoraniem międzyplonów z każdego wariantu, w tym także z kontroli, którą stanowią samosiewy rzepaku, pobierano próbki gleby do oceny liczebności mątwika burakowego. Ponownie pobierano je rok później podczas zbioru buraka cukrowego.

Ocenę liczebności jaj, larw/cyst przeprowadzano w laboratorium IOR-PIB w Poznaniu. Na początku badań liczebność jaj oraz larw/cyst nie przekraczała kilku sztuk. w 100 ml gleby. Wyniki analiz dowiodły, że mimo stosowania przez 12 lat tak prowokacyjnych dla rozwoju mątwika burakowego warunków (66 proc. udziału roślin żywicielskich w zmianowaniu, uprawa buraka na tym samym polu co 3 lata) jego liczebność była bardzo mała.

W sesji posterowej zespół specjalistów z Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Toruniu (mgr inż. Agnieszka Ulatowska, dr inż. Dariusz Górski, dr hab. Jacek Piszczek) zaprezentował poster pt. "Ocena wpływu uprawy odmian buraka cukrowego z tolerancją na mątwika burakowego na finalną populację szkodnika, plon i jakość korzeni na tle odmian standardowych".

Autorzy w latach 2015-2017 w miejscowości Żydowo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie) przeprowadzili doświadczenie poletkowe, którego celem była ocena wpływu uprawy odmian buraka cukrowego z tolerancją na mątwika burakowego na końcową populację szkodnika, plon i jakość korzeni na tle odmian standardowych.

gleba, kombajn, buraki, zbiór

Odmiany buraka cukrowego: nowości 2018

Krajowy rejestr odmian wzbogaci się o siedemnaście nowych odmian buraka cukrowego. Zdecydowana większość z nich reprezentuje typ normalny. Tylko dwie to odmiany typu normalnego do normalno-cukrowego a jedna normalnego do normalno-plennego. Z...

Badania przeprowadzono na glebie lekkiej, w warunkach niskiej presji szkodnika. W każdym roku testowano po trzy odmiany tolerancyjne na mątwika burakowego oraz trzy standardowe. Zestaw odmian w poszczególnych latach był różny, ze względu na szybką rotację odmian na rynku. Zawartość mątwika burakowego w glebie oznaczono wiosną po wschodach roślin w stadium BBCH 12 (Pi) oraz przed zbiorem korzeni w stadium BBCH 49 (Pf). Do oceny zmian liczebności populacji zastosowano wskaźnik Pf/Pi. Pod koniec sezonu oznaczono plon i jakość korzeni.

Doświadczenia wykazały, że populacja finalna mątwika burakowego w glebie, niezależnie od roku badań, po uprawie odmian tolerancyjnych była istotnie niższa w stosunku do odmian standardowych. Jednak odmiany tolerancyjne także przyczyniły się do kilkukrotnego wzrostu zagęszczenia mątwika w glebie, odpowiednio 2,1-krotnie w 2015 r., 5,8-krotnie w 2016 r. oraz 3,2-krotnie w 2017 r. Średni plon korzeni i cukru stwierdzony dla odmian tolerancyjnych był istotnie większy w stosunku do odmian standardowych, odpowiednio o 13,6 i 16,8 proc.

Patronat medialny nad 58. Sesją Naukową Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Opalenicy sprawowała Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, wydawca multiportalu agropolska.pl.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony roślin. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu