Zwalczanie chwastów wiosną w zbożach ozimych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Anna Wysmułek | redakcja@agropolska.pl
29-03-2016,10:10 Aktualizacja: 02-04-2019,8:56
A A A

Bardzo często w praktyce rolniczej stosowane są herbicydy sulfonylomocznikowe charakteryzujące się szerokim spektrum zwalczanych gatunków chwastów. Preparaty zawierające substancję aktywną tribenuron metylowy (Granstar SX 50 SG czy Tribex 75 WG), podobnie jak Apyros 75 WG, mogą być stosowane do fazy drugiego kolanka zbóż.

Natomiast herbicydy zawierające w swoim składzie dwie substancje aktywne: tifensulfuron metylowy i tribenuron metylowy (Granstar Ultra SX 50 SG, Pragma SX 50 SC i Rubin SX 50 SG), Biathlon 4 czy Starane 250 EC D mogą być stosowane od początku wegetacji wiosennej do fazy liścia flagowego zbóż.

Odporność chwastów na herbicydy

W ostatnich latach w wielu krajach coraz częściej obserwuje się uodpornianie chwastów na herbicydy. Zjawisko to nasila się szczególnie tam, gdzie stosowana jest intensywna ochrona chemiczna. W konsekwencji plantatorzy narażani są na...
Herbicydy te zwalczają między innymi: bodziszek drobny, gwiazdnicę, fiołek, mak, marunę, rumian polny, przytulię, samosiewy rzepaku i inne kapustowate, przetaczniki, ostrożeń oraz jasnoty.

Tak więc możliwości ochrony zbóż ozimych, a w szczególności pszenicy, są duże. Jeżeli w łanie pszenicy dobrze nawożonej azotem pojawiają się chwasty powodujące wyleganie, jak przytulia czepna to należy je jak najwcześniej wyeliminować do końca fazy krzewienia.

Następnie w fazie strzelania w źdźbło stosować tzw. antywylegacze np. Moddus 250 EC czy inne. Nie zaleca się łącznego stosowania regulatora wzrostu Moddus 250 EC z herbicydami. Przy stosowaniu herbicydów czy regulatorów wzrostu zawsze należy przestrzegać informacji podanych w etykiecie środków.

Pamiętajmy, że w ochronie zbóż herbicydy stosuję się na bardzo szeroką skalę natomiast należy zwracać uwagę na zmianowanie herbicydów, aby nie dopuścić do kompensacji oraz uodparniania się chwastów.

Środki chwastobójcze charakteryzują się efektywnym i szybkim działaniem, zaś użyte w odpowiednich fazach roślin uprawnych są dla nich w pełni selektywne i wpływają na uzyskanie wysokich i dobrej jakości plonów.

W ochronie zbóż należy również zwracać uwagę na czynniki agrotechniczne ograniczające zachwaszczenie, takie jak: prawidłowe zmianowanie, prawidłowe zabiegi pożniwne i przedsiewne czy czysty materiał siewny i odpowiedni termin siewu.

Zabiegi te mają na celu poprawienie konkurencyjności roślin zbożowych w odniesieniu do chwastów.

***

Dr inż. Anna Wysmułek pracuje w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. Zajmuje się herbologią (nauka o biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów).

Tabela. Możliwości wiosennego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach ozimych

Substancje aktywne

Wybrane herbicydy

Dawka

Zwalczane gatunki chwastów

Faza rozwojowa rośliny uprawnej

Pszenica

Pszenżyto

Jęczmień

Żyto

Fenoksaprop-P-etylu

Fantom 069 EW

1,0 – 1,2 l/ha

miotła zbożowa, wyczyniec polny

po ruszeniu wegetacji

+

-

-

-

Foxtrot 069 EW

+

-

Puma Uniwersal 069 EW

-

-

Jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy

Atlantis 12 OD

0,45 – 1,2 l/ha

żyto (0,45 l/ha)

miotła, wyczyniec polny, kapustowate, gwiazdnica, niezapominajka polna, rumian polny, maruna bezwonna

po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło

+

+

-

+

Propoksykarbazon sodowy

Attribut 70 SG

60 – 100 g/ha

miotła, perz, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki

po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia

+

+

-

-

Pinoksadem

Axial 100 EC

0,45 l/ha

miotła zbożowa, wyczyniec polny

do końca krzewienia

+

-

+

-

Flupyrsulfuron

Lexus 50 WG

20 g/ha

chaber, gwiazdnica, jasnota purpurowa, mak polny, maruna, niezapominajka, rumian, samosiewy rzepaku, miotła, wyczyniec

po ruszeniu wegetacji do końca krzewienia

+

-

-

-

Chlorotoluron

Lentipur Flo 500 SC

3,0 l/ha

chaber, miotła, gwiazdnica, jasnota różowa, rumian polny, tasznik, tobołki, wyczyniec

po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia

+

+

+

+

Tolurex 500 SC

-

Tribenuron metylowy

Granstar 75 WG

20 – 25 g/ha

gwiazdnica, mak, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity

po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło

+

+

-

+

Golden Triben 750 WG

+

+

+

+

Tifensulfuron metylowy + chlorosulfuron

Chisel Nowy 51,6 WG

90 g/ha

bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica, jasnoty, mak polny, maruna, przetaczniki: polny i perski, przytulia, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki, miotła zbożowa

po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło

+

+

-

+

Dikamba + triasulfuron

Arena Top 70 WG

150 – 180 g/ha

chaber, fiołek, mak, jasnota purpurowa, przytulia, rdesty, rumian polny, kapustowate, gwiazdnica

do końca krzewienia

+

+

+

+

Lintur 70 WG

Tritosulfuron + dikamba

Mocarz 75 WG

0,2 kg/ha

gwiazdnica, jasnoty, maruna, rdesty, przytulia, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki

+

+

-

+

Florasulam + 2, 4-D

Mustang 306 SE

0,4 – 0,6 l/ha

chaber, gwiazdnica, jasnota różowa, kapustowate, mak, przytulia (do fazy 6-8 okółków), powój, rumianowate, rdest powojowy

od 2-3 liści do drugiego kolanka

+

+

+

+

Deresz 306 SE

2, 4-D + dikamba

Aminopielik Super 464  SL

1,0 l/ha

chaber, gwiazdnica, kapustowate, mak, maruna, przytulia, niezapominajka, ostrożeń

od początku do końca krzewienia

+

+

-

+

MCPA + mekoprop + dikamba

Chwastox Trio 540 SL

2,0 l/ha

gwiazdnica, mak, rumian polny, maruna, przytulia, tasznik, tobołki

Jodosulfuron metylosodowy + amidosulfuron

Sekator 125 OD

0,15 l/ha

gwiazdnica, jasnota purpurowa, mak, kapustowate, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumiany, ostrożeń

do końca krzewienia

+

+

-

+

Maczeta OD 125

Jodosulfuron metylosodowy + 2,4 D

Huzar Active 387 OD

1,0 l/ha

gwiazdnica, jasnoty, kapustowate, mak, maruna, rumian, przytulia, przetacznik polny, miotła

Amidosulfuron

Grodyl 75 WG

20 – 40 g/ha

gwiazdnica, kapustowate, przytulia, rdesty, rumian polny, maruna

po ruszeniu wegetacji

+

+

+

+

Amidosul 75 WG

Florasulam + aminopyralid

Dragon 450 WG

33,3 g/ha

chaber, fiołek polny, gwiazdnica, mak polny, maruna, przytulia, rumian, tasznik, tobołki, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny

od początku do końca krzewienia

+

+

-

+

Tribenuron metylowy

Granstar SX 50 SG

30 – 35 g/ha

chaber, jasnota różowa, kapustowate, mak, maruna, rdesty

do drugiego kolanka

+

+

-

-

Tribex 75 WG

20 – 25 g/ha

Sulfosulfuron

Apyros 75 WG

13,3 – 26,6 g/ha

gwiazdnica, kapustowate, miotła, perz, rdest plamisty, samosiewy rzepaku

Nylon 75 WG

Tifensulfuron metylowy + tribenuron metylowy

Granstar Ultra SX 50 SG

48 – 60 g/ha

bodziszek, gwiazdnica, fiołek, mak, maruna, rumian, przytulia, samosiewy rzepaku, przetaczniki, ostrożeń

od początku wegetacji do fazy liścia flagowego

+

+

-

+

Pragma SX 50 SG

Rubin SX 50 SG

120 – 150 g/ha

Fluroksypyr

Starane 250 EC

0,5 – 0,8 l/ha

gwiazdnica, jasnoty, przetaczniki, przytulia, powój, rdesty, tobołki

+

Tritosulfuron + florasulam

Biathlon 4 D

40 – 70 g/ha

chaber, gwiazdnica, mak polny, maruna, przytulia, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki

+

+

+

+

Opracowanie własne na podstawie etykiet środków ochrony roślin (www.minrol.gov.pl)

Książka warta polecenia:

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE