Podwyżki nawet do 160 procent. Co resort podpowiada w kwestii nawozów?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2021,15:05 Aktualizacja: 08-12-2021,21:01
A A A

Zwiększenie udziału w nawożeniu nawozów organicznych i polepszaczy gleby dostępnych lokalnie oraz dywersyfikacja zakupów, czyli podział na transze i nabywanie poza sezonem wiosennym i jesiennym - to rekomendacje resortu rolnictwa w kwestii wysokiej ceny nawozów.

Według ministerstwa - zgodnie z analizami aktualnej sytuacji rynku nawozów mineralnych wykonanymi przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie - zmiany cen nawozów mineralnych na krajowym rynku podążają za tendencjami obserwowanymi na świecie.

nawożenie, nawozy mineralne, obornik, raport GUS

130 kg nawozów mineralnych i 40 kg obornika na hektar. Czy to się utrzyma?

Wysokie ceny nawozów mogą poważnie zachwiać względną stabilizacją w nawożeniu gleb. Jak to wyglądało w liczbach w poprzednim roku gospodarczym? Główny Urząd Statystyczny w cyklicznym dokumencie pt. "Ochrona środowiska"...

Wynika to nie tylko z wysokiego poziomu importu i eksportu, ale też uzależnienia krajowej produkcji od kupowanych surowców oraz cen gazu.

"Z dostępnych analiz rynku wynika, że obecnie nawozy mineralne w Polsce, w zależności od rodzaju, są od 50 do 160 proc. droższe niż rok wcześniej. Największy wzrost cen dotyczy nawozów azotowych. Nawozy wieloskładnikowe podrożały o 80 proc., a nawozy fosforowe i potasowe o około 50-60 proc." - przyznaje Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW w odpowiedzi na stanowisko Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

Jak zapewnia, poziom krajowej produkcji umożliwia niemal pełne zaspokojenie potrzeb polskiego rolnictwa w zakresie stosowania nawozów azotowych i fosforowych, jednak dostawy nawozów potasowych dla naszych gospodarzy pochodzą głównie z importu.

Co istotne, praktycznie cała krajowa produkcja jest realizowana w oparciu o surowce importowane - gaz ziemny, fosforyty i chlorek potasu.

Grupa Azoty, produkcja i ceny nawozów, eksport nawozów, Piotr Zarosiński

Grupa Azoty do rolników: kupujcie nawozy w transzach i bez zwłoki

Rok nawozowy bez precedensu w dotychczasowej historii zaopatrzenia branży Agro - tak ocenia ostatni okres Grupa Azoty. Gigant wskazuje co dalej z rynkiem nawozów. Zwraca uwagę, że początek czwartego kwartału br. to lekka stabilizacja cen...

"W przypadku Polski na niekorzystną sytuację podażową nawozów ma wpływ przede wszystkim rekordowy wzrost cen gazu ziemnego, wzrost cen uprawnień do emisji CO2, wzrost kosztów zatrudnienia i transportu wpływające na znaczne podwyższenie kosztów produkcji nawozów mineralnych oraz wyraźny wzrost cen nawozów w handlu światowym" - podkreśla Guba.

Wymienia jednocześnie podjęte działania, jak to, że polscy producenci nawozów: Anwil S.A., Grupa Azoty S.A. zabezpieczyli podaż nawozów mineralnych na odpowiednim poziomie. Resort ciągle prowadzi ponadto rozmowy z tymi koncernami w celu poprawy sytuacji rynkowej, zastrzegając, że działają jako spółki prawa handlowego.

"W zaistniałej sytuacji ministerstwo rekomenduje potrzebę zmiany dotychczasowych standardów postępowania zakupowego przez rolników jeżeli chodzi o środki produkcji rolniczej. Niewątpliwie celowym jest przekierowanie zainteresowania rolników na zwiększenie udziału w nawożeniu nawozów organicznych i polepszaczy gleby dostępnych lokalnie na rynku. Wykaz dopuszczonych przez ministra rolnictwa do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w tym nawozów organicznych i polepszaczy gleby stanowiących alternatywę dla nawozów mineralnych, jest dostępny na stronach internetowych MRiRW (tutaj)” - zaznacza Guba.

ceny i produkcja nawozów, Tomasz Hinc, Grupa Azoty, Karol Rabenda

Wiceminister zapewnia: udało się wyhamować wzrost cen nawozów

Grupa Azoty opublikowała cennik nawozów, co uspokoiło marże i pozwoliło wyhamować wzrost cen dla rolników - powiedział Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. - Dzięki zdecydowanym działaniom Grupy Azoty stabilizującym...

Według resortu, wskazana jest również dywersyfikacja zakupów, czyli podział nabywania nawozów mineralnych na transze i zakupy poza sezonem wiosennym i jesiennym, kiedy ceny są sztucznie zawyżone poprzez wysoki popyt.

"Niekorzystna sytuacja na rynku nawozów wymusza również szersze wdrożenie bardziej efektywnych praktyk stosowania nawozów. Plany nawozowe z badaniem gleby mogą wspomóc rolników w obniżeniu wysokich wydatków na nawozy. Racjonalne nawożenie azotem sprzyja zwiększeniu efektywności jego wykorzystania przez rośliny. Sposób na ograniczenie zużycia nawozów azotowych to na przykład niewysiewanie ich w jednej dawce, tylko dzielenie na kilka zabiegów, uregulowanie odczynu gleby itd. Badania gleby i ciągłe doradztwo w sprawach nawożenia prowadzone jest przez stacje chemiczno-rolnicze, a informacja o zasadach opiniowania planów nawożenia azotem jest zamieszczona na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej" - podpowiada urzędnik z resortu rolnictwa.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu