Oznacz teraz zawartość azotu mineralnego Nmin w glebie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK|REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
23-02-2015,11:25 Aktualizacja: 23-02-2015,14:45
A A A

Przedwiośnie jest bardzo dobrą porą do oceny zawartości azotu mineralnego Nmin w glebie w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Tylko dzięki jej znajomości można prawidłowo określić dawki nawozów azotowych na danym polu.

Próbki gleby pobiera się z dwóch (0-30 i 30-60 cm) lub trzech warstw gleby (0-30, 30-60 i 60-90 cm). Ilość próbek zależy od wielkości pola, zmienności glebowej oraz stosowanego nawożenia. Minimalna ilość próbek pierwotnych (miejsc pobrania) wynosi 10, a przy stosowaniu nawożenia organicznego 15. Miejsca te powinny być reprezentatywne dla całego pola. Nie wolno pobierać próbek z obrzeży pól (w pasie do 4 m). Pobierając próbki pierwotne trzeba poruszać się po polu zygzakiem lub po jego przekątnej. Próbki pobiera się za pomocą specjalnego zestawu lasek.

Próbki pierwotne z każdej warstwy łączy się oddzielnie, dokładnie miesza, usuwając resztki roślinne i kamienie. W ten sposób tworzy się próbki ogólne o masie około 0,25 kg. Jedna próbka ogólna nie powinna reprezentować więcej niż 4 ha. Próbki z poszczególnych warstw opisuje się podając warstwę pobrania na szczelnych woreczkach foliowych, w których umieszcza się glebę. Następnie próbki z tego samego punktu wkłada się do wspólnego woreczka, na którym umieszcza się stosowany w gospodarstwie numer pola lub kolejny wzrastający numer części pola – zgodny z numerem na załączonym do prób szkicu. Opisane próbki, wraz ze szkicem, dostarcza się jak najszybciej po pobraniu do OSCh-R, a przy zlecaniu opracowania dawek azotu dołącza się kartę informacyjną o polu i uprawianej roślinie. Próbki można do 2-3 dni przechowywać w lodówce w temperaturze +2-5°C. Dłuższe przechowywanie jest możliwe tylko w zamrażalniku w temperaturze co najmniej –18°C.

Po kilku dniach rolnik uzyskuje wyniki, które zawierają zawartość azotu azotanowego (N-NO3) i amonowego (N-NH4) podaną w mg/kg s.m. gleby oraz wyliczoną na tej podstawie ilość azotu mineralnego Nmin w danej warstwie gleby w kg na hektar.

Oznaczenie zawartości Nmin w jednej próbce gleby w warstwie 0-60 cm kosztuje 28,12 zł, a w warstwie 0-90 cm – 42,48 zł. Są to ceny brutto, które zawierają 23% podatku VAT, więc ci rolnicy, którzy są jego płatnikami mogą go odzyskać.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj