Nie pamiętamy o fosforze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
21-11-2019,7:00 Aktualizacja: 20-11-2019,19:47
A A A

Znaczna część rolników nie przywiązuje należytej uwagi do jednego z najważniejszych makroelementów - fosforu. Świadczą o tym dawki tego składnika stosowane w nawozach mineralnych - ok. 23 kg P2O5 na 1 ha. Stanowi to zaledwie 16 proc. łącznych dawek NPK.

Zboża na wytworzenie1 t ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy pobierają 10-12 kg P2O5, kukurydza i groch 13 kg P2O5, a rzepak ozimy 23 kg P2O5. Ziemniaki potrzebują 15 kg P2O5 do wyprodukowania 10 t bulw wraz z odpowiednią masą łęcin, a buraki cukrowe 24 kg P2O5 (w przeliczeniu na 10 t korzeni + liście).

Brak przekonania do celowości stosowania fosforu wywodzi się przede wszystkim z niewiedzy jak ważny jest to składnik pokarmowy, ale także z faktu, że jest on najdroższy. W listopadzie 2019 r. za 1 kg azotu (N) w saletrze amonowej trzeba było zapłacić 3,44 zł, za 1 kg potasu (K2O) w wysokoprocentowej soli potasowej 2,62 zł, a za 1 kg fosforu (P2O5) w superfosfacie wzbogaconym 3,88 zł.

nawozy, big-bag

Fosfor i potas daj jesienią

Okres jesienny jest optymalny do nawożenia fosforem i potasem pod rośliny jare. Nie warto z tym czekać do wiosny, bo termin jesienny odznacza się wieloma zaletami. Dobre wymieszanie Stosowanie fosforu i potasu przed zimą pozwala na głębokie ich...

Największe dawki fosforu stosowano w roku 2007/2008, ale i tak było to niecałe 29 kg P2O5 na 1 ha (tabela 1). Oczywiście panuje znaczne zróżnicowanie wielkości dawek w skali kraju (tabela 2). Najwięcej fosforu stosują rolnicy w województwach: lubelskim (31,7 kg P2O5 na 1 ha), opolskim (31,5 kg P2O5 na 1 ha) oraz kujawsko-pomorskim (30,6 kg P2O5 na 1 ha). Natomiast dwukrotnie mniejsze dawki są stosowane w województwach: warmińsko-mazurskim, małopolskim.

Należy też pamiętać o tym, że wykorzystanie fosforu z nawozów mineralnych w pierwszym roku po zastosowaniu nie przekracza 30 proc.

Tabela 1. Dawki NPK i fosforu, kg na 1 ha

Rok

NPK

P2O5

2006/2007

121,8

25,5

2007/2008

132,6

28,6

2008/2009

117,9

23,3

2009/2010

119,2

23,7

2010/2011

129,1

27,0

2011/2012

125,8

24,8

2012/2013

133,0

25,6

2013/2014

132,9

23,4

2014/2015

123,2

20,9

2015/2016

130,3

22,4

2016/2017

140,2

23,5

2017/2018

141,6

23,1

                                                                                         Źródło: GUS 2019

gleb, śnieg, pole

Zawartość fosforu w glebie – bez zmian

Aż 31 proc. próbek gleby zbadanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w latach 2012-2015 odznaczało się bardzo niską lub niską zawartością fosforu przyswajalnego w glebie – wynika z danych GUS. Zawartością średnią odznaczało się...

Tabela 2. Dawki NPK i fosforu w poszczególnych województwach w roku 2017/2018, kg na 1 ha

Województwo

NPK

P2O5

Dolnośląskie

174,5

26,1

Kujawsko-pomorskie

190,5

30,6

Lubelskie

163,3

31,7

Lubuskie

112,8

16,1

Łódzkie

132,7

22,1

Małopolskie

82,3

15,7

Mazowieckie

128,9

19,7

Opolskie

202,8

31,5

Podkarpackie

85,0

16,5

Podlaskie

124,0

22,9

Pomorskie

152,6

23,0

Śląskie

124,9

21,9

Świętokrzyskie

106,0

19,8

Warmińsko-mazurskie

113,6

15,5

Wielkopolskie

170,4

26,0

Zachodniopomorskie

115,5

18,2

Źródło: GUS 2019

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu