Nawozy od 15 lutego? Rolnicy czekają na zielone światło

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-02-2020,17:25 Aktualizacja: 06-02-2020,20:02
A A A

Ministerstwo rolnictwa chce, by gospodarze mieli w tym roku możliwość stosowania nawozów już od połowy lutego. Poinformowano o tym zamiarze unijnego komisarza do spraw  rolnictwa.

Informacje w tej sprawie resort przekazał w odpowiedzi na wystąpienie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 16 stycznia, dotyczące przyśpieszenia możliwości wysiewu nawozów azotowych w roślinach uprawnych w roku 2020 r.

jan krzysztof ardanowski, nawożenie, azot

Ardanowski chce przyspieszenia terminu stosowania nawozów

Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na prośbę rolników wysłał pismo do KE ws. przyspieszenia terminu stosowania nawozów - poinformował w środę resort rolnictwa. "Minister Ardanowski wystosował do komisarza ds....

Na wstępie urzędnicy podkreślają, że terminy stosowania nawozów są określone w "Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

"Jednakże z uwagi na obserwowane zmiany klimatu (wyższe temperatury występujące coraz wcześniej) oraz wnioski rolników w zakresie potrzeby zmiany terminów wiosennego stosowania nawozów określonych w programie azotanowym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które koordynuje w Polsce sprawy ochrony wód oraz prace legislacyjne w zakresie ww. rozporządzenia, o podjęcie działań zmierzających do dostosowania w programie azotanowym wiosennych terminów stosowania nawozów do obserwowanych zmian klimatu" - czytamy w odpowiedzi resortu.

Jak w niej jednocześnie podkreślono, mając na uwadze przebieg pogody jesienią/zimą sezonu 2019/2020, jak również jedno z wyzwań nowej Komisji Europejskiej (tj. "potrzebę podejmowania takich działań, aby regulacje były ukierunkowane i łatwe do przestrzegania oraz by nie pociągały za sobą niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych"), minister skierował do komisarza ds. rolnictwa UE specjalne pismo.

Określił w nim działania, jakie zamierza podjąć w 2020 r. w tej sprawie polski rząd.

"W piśmie wskazuje się potrzebę zastosowania w 2020 r. w Polsce elastycznego podejścia przy wiosennym stosowaniu nawozów, tj. jeżeli gleba nie będzie zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem, od 15 lutego planuje się dopuszczenie możliwość stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych (tj. na gruntach, które pokryte są roślinami)" - podkreśliło ministerstwo.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement