Dyrektywa azotanowa w konsultacjach. MRiRW zachęca rolników do zabrania głosu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-04-2024,10:50 Aktualizacja: 30-04-2024,10:52
A A A

Do 17 maja Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu wprowadzającego zmiany w tzw. dyrektywie azotanowej. Rolnicy i ich zrzeszenia mogą wyrazić opinię.

W 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła ocenę, której celem jest m.in. sprawdzenie, czy dyrektywa azotanowa w wystarczającym stopniu promuje recykling składników odżywczych z różnych źródeł, w tym przetworzonych nawozów naturalnych oraz rozwój w technologiach przetwarzania nawozów naturalnych (w tym na tzw. RENURE – z ang. odzyskiwanie azotu z obornika).

„Do czasu zakończenia oceny Komisja Europejska przygotowała projekt zmian do załącznika III dyrektywy azotanowej, zawierający rozwiązanie zezwalające rolnikom na tymczasowe stosowanie nawozów RENURE w ilościach przekraczających 170 kg N/ha/rok” – wskazuje w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Obornik z dobra skutecznością

Jak w nim dodano, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oceniło, że w pewnych warunkach nawozy RENURE mają podobną skuteczność agronomiczną jak nawozy mineralne.

gioś, inspekcja, ochrona środowiska, azotany, wody, program, rolnictwo, nawozy, nawożenie, szkolenie

Inspektorzy na szkoleniach z zanieczyszczania wód azotanami. To oni kontrolują rolników w zakresie nawożenia

Inspektorzy ochrony środowiska odbywają szkolenia z zakresu zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. To oni kontrolują w tym zakresie gospodarstwa rolne. Na obszarze całego kraju obowiązuje „Program...

„Nawozy te zmniejszają ryzyko strat azotanów w porównaniu z nawozami naturalnymi, a dzięki tej korzyści dla środowiska można je stosować w ilościach przekraczających maksymalną ilość stosowania obornika, określoną w dyrektywie azotanowej, zapewniając jednocześnie osiągnięcie celów określonych w dyrektywie, jak i odpowiednich korzyści agronomicznych” – przekazuje MRiRW.

Resort zachęca do konsultacji

I zachęca do udziału w konsultacjach wszystkich rolników, organizacje rolnicze czy przedsiębiorców zainteresowanych przetwarzaniem nawozów naturalnych.

Więcej informacji, w tym kwestionariusz, w którym można przekazać swoją opinię, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej (tutaj).

Dyrektywa azotanowa to podstawowy dokument UE w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem.

Poleć
Udostępnij