Dotowanie wapnowania się skończy? Resort odpowiada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-10-2021,9:55 Aktualizacja: 12-10-2021,9:52
A A A

"Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie" obowiązuje do końca 2023 roku. Czy będzie nowa edycja?

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska odpowiadając na interpelację poselską podkreślił, że program jest przewidziany na lata 2019-2023, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31 grudnia 2021 r., natomiast wydatki beneficjentów związane z zakupem środków wapnujących będą kwalifikowane do dofinansowania do 31 grudnia 2023 r.

Wapnowanie, ekoschematy, Szymon Giżyńskii, zakwaszenie gleby

Dopłaty do wapnowania w ekoschematach. Ile będzie można dostać?

Wapnowanie to zabieg wręcz niezbędny na większości polskich pól z uwagi na ich zakwaszenie. A że ma też charakter prośrodowiskowy, ma zostać objęte przyszłymi płatnościami unijnymi dla rolników - tzw. ekoschematami. Jaka będzie...

Po zakończeniu realizacji obecnej edycji programu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami, podsumuje efekty jego realizacji, w tym:

  • oceny wyników, mocnych i słabych stron
  • ewentualne zmiany legislacyjne, które mogą zostać wprowadzone (np. regulacje w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, pomocy publicznej)
  • uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska naturalnego

"Na tej podstawie zostaną podjęte decyzje dotyczące ewentualnej kontynuacji programu" - wskazał Guibourgé-Czetwertyński. Jak dodał, trudno jest mówić o tym, jak będą wyglądały przyszłe założenia ewentualnej, kolejnej edycji programu wapnowania.

wapno, ściernisko, pole

Pamiętaj, po pierwsze wapnowanie!

Zbliżające się szybkimi krokami żniwa to doskonała okazja do przeprowadzenia wapnowania. Zawsze powtarzam, że zabieg ten powinien znajdować się na pierwszym miejscu wśród inwestycji w gospodarstwie. Jeśli ktoś go nie wykonuje, to nie...

"Niemniej jednak należy zaznaczyć, że NFOŚiGW przy opracowywaniu programów priorytetowych stosuje zasadę równego traktowania beneficjentów, zasady efektywnego
wydatkowania środków publicznych oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska" - zaznaczył wiceminister.

Odpowiedział też na pytanie, czy programem będą objęte wszystkie zakwaszone gleby, tj. te poniżej pH 6,5. Według resortu, dotychczasowe doświadczenia NFOŚiGW wskazują, że poszerzenie obszarów w zakresie zmiany kryterium pH z 5,5 na 6,5 kwalifikującego glebę do wapnowania oraz zwiększenie puli beneficjentów poprzez zmianę kryterium wielkości gospodarstwa może w istotny sposób ograniczyć wpływ na możliwość faktycznej realizacji programu.

"Jednym z przykładów jest obawa szybkiego wyczerpania dopuszczalnego limitu pomocy publicznej de minimis, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych" - wyjaśnił Guibourgé-Czetwertyński.

wapnowanie, wsparcie dla rolnictwa, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Miliony na wapnowanie. Jak działa rządowy program?

Setki tysięcy gruntów rolnych objęło już wsparcie przewidziane w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Do danych z Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie dotarła...

Przypomnijmy, że wnioskujący o pomoc na wapnowanie gruntów, mogą otrzymać:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych


    Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu