Dopłaty do wapnowania w ekoschematach. Ile będzie można dostać?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-08-2021,18:25 Aktualizacja: 24-08-2021,18:35
A A A

Wapnowanie to zabieg wręcz niezbędny na większości polskich pól z uwagi na ich zakwaszenie. A że ma też charakter prośrodowiskowy, ma zostać objęte przyszłymi płatnościami unijnymi dla rolników - tzw. ekoschematami. Jaka będzie stawka?

Jak wyjaśnia Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich, w drugiej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027 (PS WPR) przedstawiono m.in. propozycję interwencji, które będą wdrażane w przyszłym okresie programowania, w tym także płatność na rzecz środowiska i klimatu - tzw. ekoschematy.

wapno, ściernisko, pole

Pamiętaj, po pierwsze wapnowanie!

Zbliżające się szybkimi krokami żniwa to doskonała okazja do przeprowadzenia wapnowania. Zawsze powtarzam, że zabieg ten powinien znajdować się na pierwszym miejscu wśród inwestycji w gospodarstwie. Jeśli ktoś go nie wykonuje, to nie...

Płatność jest obowiązkowa do wdrożenia przez państwo członkowskie, natomiast dobrowolna dla rolników. "W PS WPR zaproponowano szeroki wachlarz praktyk w ramach ekoschematów, które z jednej strony powinny przynosić jak największe korzyści środowiskowe, a z drugiej będą możliwe do realizacji przez jak największą liczbę rolników" - zapewnia Giżyński.

Obecna propozycja jest taka, by praktyka dotycząca wapnowania stanowiła wariant ekoschematu - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Wapnowanie w ramach ekoschematu należy w ocenie resortu traktować jako integralną część gospodarki składnikami pokarmowymi. Wynika to z tego, że zabieg wapnowania ma istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności wykorzystania składników nawozowych i ograniczenia strat środowiskowych.

"Rolnik wdrażający wariant dotyczący wapnowania, będzie zobowiązany wykonać zakres podstawowy ekoschematu, polegający na opracowaniu i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie oraz wykonać zabieg wapnowania na gruntach ornych. Potrzeba wapnowania ma wynikać z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby. W oparciu o bilans azotu oraz wyniki chemicznej analizy gleby sporządzany jest plan nawozowy. Plan nawozowy ma określać, obok potrzeb wapnowania, dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg)" - precyzuje wiceminister rolnictwa.

gleb, śnieg, pole

Wapno - nr 1 na liście zakupów

Do żniw jeszcze daleko, ale w każdym gospodarstwie nabycie wapna i wykonanie wapnowania powinny stać na pierwszym miejscu na liście niezbędnych zakupów i zabiegów. Oczywiście, o ile jest taka potrzeba. Jak pokazują dane GUS w zbyt...

A jaka jest przewidziana stawka dopłaty do wapnowania na 1 ha gruntów? "W chwili obecnej, w drugiej wersji PS WPR, przedstawiono szacowaną stawkę w tym wariancie, która wynosi 649 zł/ha. Przewiduje się, że płatność będzie przyznawana do tej powierzchni gruntów ornych, na której zostanie zastosowany zabieg wapnowania" - odpowiada Giżyński.

Wsparcie do wapnowania ma przysługiwać do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany będzie zabieg, ale nie częściej niż raz na 4 lata. Jednocześnie, przynajmniej na obecnym etapie prac nad planem strategicznym, nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do ekoschematu np. pod względem wielkości areału.

"Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że obecnie trwają konsultacje społeczne drugiej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027 i ostateczny kształt ekoschematów może ulec zmianie" - zastrzega wiceszef resortu rolnictwa.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij