Rewolucja w dopłatach do siewu. Jeden materiał ze szczególnym wsparciem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-04-2021,19:00 Aktualizacja: 21-04-2021,19:05
A A A

Od przyszłego roku mają nastąpić zmiany w dopłatach do materiału siewnego. Zgodnie z planem, zwiększy się stawka wsparcia przewidziana dla materiału ekologicznego.

Na pytanie posłów, czy dokonano analizy działań w kwestii dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, resort rolnictwa zapewnił, że sytuacja analizowana jest na bieżąco, z uwzględnieniem dostępnego dla Polski limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

reklamacja materiału siewnego, PIORiN, kwalifikowany materiał siewny

Jak reklamować wadliwy materiał siewny? Inspekcja podaje zasady

Kiepski, wadliwy materiał siewny może narazić rolników na spore finansowe straty. Warto go zatem spróbować ocenić przed wysiewem. Reklamację można złożyć także, jeżeli wada ujawni się już po założeniu uprawy. "Nowoczesna,...

"Ministerstwo dokonało oceny poziomu wykorzystania ekologicznego materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych oraz skali produkcji ekologicznego materiału siewnego w Polsce w ostatnich latach. Wymiana ekologicznego materiału siewnego kategorii kwalifikowany jest na bardzo niskim poziomie, m.in. ze względu na wyższą cenę takiego materiału niż materiału siewnego konwencjonalnego" - czytamy w odpowiedzi Anny Gembickiej, wiceminister rolnictwa na poselską interpelację.

Jak dodała, mając na uwadze potrzebę zwiększania powierzchni upraw ekologicznych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na takie produkty oraz realizację polityk krajowych i unijnych, podjęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian systemu wsparcia udzielanego na mocy przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych tak, aby zwiększyć wsparcie do stosowania materiału w jakości ekologicznej.

Odbędzie się to za pośrednictwem skierowanego przez resort do zamieszczenia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym, który wprowadza zmiany do wspomnianej ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

dopłaty do materiału siewnego, wsparcie dla rolnictwa, pomoc de minimis

Dopłaty do materiału siewnego trafiają na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. O takie dopłaty ubiegało się 63 tys. rolników. Do 8 lutego ARiMR wydała decyzje o przyznaniu dopłat...

Projekt umożliwi zróżnicowanie wysokości dopłat w zależności od jakości zastosowanego materiału siewnego.

"Celem zmiany jest zwiększenie stawki dopłat do materiału ekologicznego, aby poprawić warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego, zgodnie z celami strategii Farm to Fork. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r." - informuje wiceminister Gembicka.

Warto dodać, że w ustawie budżetowej na 2021 r. - w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - zapisano na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany 75 mln zł.

Jak wynika z odpowiedzi resortu nie będzie natomiast w najbliższym czasie postulowanej przez środowiska rolnicze zmiany, żeby przedstawienie stawek dopłat odbywało się przed przyjmowaniem wniosków za rok bieżący.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu