O 3-6 dt więcej z hektara. Tym zabiegiem ograniczysz straty plonu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr Marta Damszel, UWM w Olsztynie | redakcja@agropolska.pl
29-08-2019,9:30 Aktualizacja: 29-08-2019,9:29
A A A
Monitoring zdrowotności zbóż w mijającym sezonie wegetacyjnym wskazuje na nasilenie występowania głowni pylącej jęczmienia, sporyszu zbóż i traw zwłaszcza w życie i trawach nasiennych oraz śnieci cuchnącej i karłowej w uprawie pszenicy, co potwierdza, że zabieg zaprawiania jest konieczny.
 
W przypadku śnieci cuchnącej (Tilletia caries) ziarno zanieczyszczone teliosporami (zarodnikami), np. podczas zbioru, jest miejscem rozwoju zarodników podstawkowych, które łącząc się tworzą grzybnię, ta z kolei przerasta do zawiązka kłosa, dlatego też objawy widoczne są dopiero podczas formowania ziarna.
 
REKLAMA
 
Certyfikat zaprawiania ESTA, HR Smolice, Adam Skowroński, zaprawianie kukurydzy, Polska Izba Nasienna, ESA

HR Smolice z certyfikatem jakości zaprawiania ESTA

W minionych miesiącach w Hodowli Roślin Smolice pomyślnie zakończył się audyt jakości zaprawiania nasion kukurydzy. Kontrola przeprowadzana była pod kątem spełniania norm systemu ESTA. Skrupulatna weryfikacja całego procesu zaprawiania potwierdziła...
Zarodniki sprawcy śnieci karłowej mogą natomiast kiełkować w glebie i odglebowo infekować ziarno. Przykłady te potwierdzają konieczność zaprawiania ziarna, nawet wówczas kiedy makroskopowo oceniamy je jako zdrowe, ponieważ wiele grzybów bytuje wewnątrz ziarniaka lub będzie je infekowało podczas rozwoju roślin.
 
Część mikroorganizmów zawlekamy do przechowalni z pola, ponieważ infekowały rośliny jeszcze w okresie wegetacji, część ujawni obecność dopiero po skiełkowaniu ziarna, nawet po kilkunastu latach przechowywania. Ziarno infekowane jest także po siewie odglebowo, gdzie na resztkach pożniwnych lub w glebie grzyby wyczekują na możliwość zasiedlenia delikatnych siewek.
 
Zależy to również od strategii życiowej grzybów, które bytują w różnej postaci, np. w niewidocznej gołym okiem grzybni - Fusarium, czy zarodników (np. Tilletia), a jeszcze inne tworzą dostrzegalne formy przetrwalnikowe - skleroty, np. Claviceps. Grzyby mogą występować także w tarczce i zarodku nasion, jak sprawcy:
 
ziarno siewne, pszenica

Zaprawianie materiału siewnego

Zaprawianie materiału siewnego to dobry, bezpieczny i tani sposób na zabezpieczenie roślin przed chorobami. Chroni plantacje pszenicy ozimej przed wieloma groźnymi sprawcami chorób grzybowych, których często nie można zwalczyć...

 

  • głowni (Ustilago);
  • zgorzeli siewek, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, fuzariozy liści i kłosów (Fusarium spp.)
 
Na powierzchni ziarniaków jak:
  • septorioza plew (Parastagonospora nodorum),
  • mączniak prawdziwy zbóż  (Blumeria graminis),
  • czernienie kłosów (Alternaria alternata),
  • kompleks chorób wywoływanych przez Fusarium spp.,
  • rdze  (Puccinia).
 
W okrywie owocowo nasiennej:
  • śnieć karłowa oraz indyjska (Tilletia controversa, Tilletia indica)
  • Fusarium spp .
 
W bruzdce ziarna - śnieć cuchnąca  (Tilletia caries).
 
Lista chorób, których nasilenie możemy ograniczyć w zabiegu zaprawiania jest długa. Są to: śnieć, głownia, fuzarioza, rdza, pasiastość liści jęczmienia, rynchosporioza, septorioza plew, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści. Wykaz zamyka zgorzel siewek, którą może powodować kompleks mikroorganizmów, np. Fusarium, Botrytis, Bipolaris, Cylindorcarpon, Rhizoctonia, Phoma oraz grzybopodnobne Pythium i Phytophthora.
 
sniec_cuchnaca_pszenicy

Zaprawianie – ważna sprawa

Ziarno pszenicy, już od momentu siewu może być narażone na porażenie przez patogeny powodujące choroby grzybowe kiełkujących ziarniaków. Podstawowymi, niebezpiecznymi dla rozwijających się ziarniaków pszenicy ozimej chorobami są:...
W etykietach zapraw nasiennych wyróżnia się wiele mikroorganizmów, względem których substancje aktywne danego produktu powinny wykazywać działanie ograniczające ich rozwój na i wewnątrz ziarna. Mowa o takich substancjach jak: protiokonazol, tebukonazol, difenkonazol (triazole), sedaksan (karboksyamidy), fludioksonil (z grupy fenylopiroli), metalaksyl-M (fenyloamidy).
 
Wiele zapraw aktualnie dopuszczonych do stosowania w zbożach zawiera kilka substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania, co jest korzystne dla ograniczania rozwoju różnych grup patogenów oraz wpisuje się w strategię antyodpornościową. Warto przypomnieć, że na podstawie aktualnego rozporządzenia wykonawczego Komisji WE 208/1500 z 9.10.2018 r. wycofano zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające tiuram.
 
Jednak zaprawianie, to nie tylko walka z patogenami. Dodatkowymi zaletami tego zabiegu są: przyspieszone kiełkowanie ziarniaków, wyższy odsetek kiełkujących ziaren w porównaniu do ziaren nie zaprawionych, wcześniejsze wschody, krótszy okres wschodów, wyższa obsada przed i po zimie oraz zwyżka MTZ. Zaprawianie jest skutecznym zabiegiem chroniącym plony i ograniczającym jego straty, na poziomie 3-6 dt/ha.
 
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!