Plonowanie odmian średnio późnych kukurydzy na ziarno 2020

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
18-12-2020,10:30 Aktualizacja: 18-12-2020,0:20
A A A

Przeciętny plon ziarna kukurydzy dla odmian średnio późnych w tym roku w doświadczeniach PDO wyniósł 127,8 dt/ha i był zdecydowanie największy w latach 2017-2020. Najwyższa też była wilgotność ziarna – 32,1 proc.

Plon ziarna dla wzorca w 2019 roku to 111,7 dt/ha, w 2018 roku było to 121,9 dt/ha, a w 2017 roku 118,5 dt/ha. Wilgotność ziarna wynosiła odpowiednio: 25,1; 19,1 oraz 29,8 proc.

Najlepsza odmiana średnio późna plonowała o 13 proc. wzorca (16,6 dt/ha) lepiej od najsłabszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

127,8

Najlepsza

106

Najgorsza

93

Różnica

13

Źródło: COBORU 2020.

Zróżnicowanie wilgotności ziarna dochodziło do 3,2 p.p. (tabela 2).

kolby, ręce, kukurydza

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno 2020

Średni plon ziarna dla wszystkich badanych w PDO odmian średnio wczesnych przy wilgotności 14 proc. wyniósł w 2020 roku 121,4 t/ha i był największy w ostatnich czterech latach. Największa też była wilgotność zbieranego ziarna (30 proc.). Rok...

Tabela 2. Zróżnicowanie wilgotności ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

32,1

Najlepsza

33,9

Najgorsza

30,7

Różnica

3,2

Źródło: COBORU 2020.

W 2020 r. w badaniach PDO uczestniczyło 9 zagranicznych odmian średnio późnych kukurydzy uprawianych na ziarno (tabela 3). Odmiany KWS Smaragd,  Glumanda i Karpatis nie są wpisane do Krajowego Rejestru i pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA). Zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.

kombajn, kukurydza, pole, niebo

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na ziarno 2020

Plon ziarna wzorca odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2020 roku to 115,6 dt/ha czyli dokładnie tyle samo co w 2017 roku i prawie...

Tabela 3. Plon ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

ES Hattrick

106

2

Farmurphy

104

3

ES Faraday

102

4

KWS Smaragd CCA

101

5

Hardware

100

6

Glumanda CCA

99

7

Karpatis CCA

98

8

ES Bigday

97

9

Sibelio

93

Źródło: COBORU 2020.

Odmianą wytwarzającą najsuchsze ziarno była odmiana Sibelio, które ziarno zawierało 30,7 proc. wody (tabela 4). Najwilgotniejsze ziarno wykształcały zaś odmiany Karpatis i KWS Smaragd - 33,9 proc.

kukurydza, Izba Zbożowo-Paszowa, zbiory kukurydzy, eksport zbóż

Kukurydza wymaga dosuszania

W kraju trwają jeszcze zbiory kukurydzy. Ich zaawansowanie jest mocno zróżnicowane regionalnie. Największym problemem jest wilgotność ziarna, która często wynosi nawet powyżej 35 proc. i wymaga dosuszenia - informuje Izba...

Tabela 4. Wilgotność ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc.

1

Sibelio

30,7

2

Glumanda CCA

31,1

3

ES Hattrick

31,5

4

Hardware

31,6

5

ES Bigday

31,8

6

Farmurphy

32,2

7

ES Faraday

32,5

8

Karpatis CCA

33,9

9

KWS Smaragd CCA

33,9

Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij