Plonowanie odmian kukurydzy na kiszonkę 2020

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
21-12-2020,19:15 Aktualizacja: 21-12-2020,19:26
A A A

Kukurydza na kiszonkę w tegorocznych doświadczeniach PDO plonowała najwyżej od 2017 roku. Jednocześnie rośliny zawierały najmniej suchej masy.

W przypadku odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę przeciętny plon ogólny suchej masy w 2020 roku wyniósł 202,6 dt/ha, gdy w 2019 roku było to tylko 167,1 dt/ha, w 2018 roku -201,5 dt/ha, a w 2017 roku - 198,5 dt/ha.

Różnica w plonie suchej masy odmian wczesnych kukurydzy wyniosła 8 proc. wzorca (16,2 dt/ha) (tabela 1). Najwyżej plonowały odmiany Tipico i KWS Salamandra. Wśród ocenianych odmian była jedna z krajowej hodowli - SM Grot. Wszystkie odmiany wczesne oceniane w doświadczeniach PDO są zarejestrowane w naszym kraju.

kombajn, kukurydza, pole, niebo

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na ziarno 2020

Plon ziarna wzorca odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2020 roku to 115,6 dt/ha czyli dokładnie tyle samo co w 2017 roku i prawie...

Tabela 1. Plon ogólny suchej masy odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

202,6

1

Tipico

104

2

KWS Salamandra

103

3

Astardo

98

4

SM Grot

98

5

Ligato

96

Źródło: COBORU 2020.

Plon ogólny suchej masy dla wzorca odmian średnio wczesnych w tym roku był nieco większy niż w przypadku odmian wczesnych - 207,2 dt/ha. Rok wcześniej było to 179,8 dt/ha, dwa lata - 202,8 dt/ha, a trzy lata - 201,2 dt/ha.

Zróżnicowanie plonu ogólnego suchej masy odmian średnio wczesnych kukurydzy stanowiło w 2020 roku 11 proc. wzorca (22,8 dt/ha) (tabela 2). Najwyżej plonującymi odmianami były: ES Watson, Brigado i ES Bond. Odmiany: ES Watson, Farmfire, Farmagic, Farmplus oraz Quentin pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych, a pozostałe są wpisane do Krajowego Rejestru. Wszystkie 11 odmian pochodzi z zagranicznych hodowli.

kolby, ręce, kukurydza

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno 2020

Średni plon ziarna dla wszystkich badanych w PDO odmian średnio wczesnych przy wilgotności 14 proc. wyniósł w 2020 roku 121,4 t/ha i był największy w ostatnich czterech latach. Największa też była wilgotność zbieranego ziarna (30 proc.). Rok...

Tabela 2. Plon ogólny suchej masy odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

207,2

1

ES WatsonCCA

105

2

Brigado

104

3

ES Bond

104

4

ES Joker

102

5

ES Palladium

101

6

FarmfireCCA

101

7

Delici CS

99

8

FarmagicCCA

97

9

FarmplusCCA

97

10

QuentinCCA

95

11

Farmezzo

94

Źródło: COBORU 2020.

Średni plon ogólny suchej masy odmian średnio późnych 2020 roku był zdecydowanie większy niż w przypadku odmian średnio wczesnych i wczesnych i wynosił 232,8 dt/ha. W 2019 roku było to 179,1 dt/ha, w 2018 roku 206,9 dt/ha, a w 2017 roku 204,2 dt/ha.

Najlepsza odmiana wydała o 14 proc. wzorca (32,6 dt/ha ) większy plon ogólny suchej masy niż najgorsza  (tabela 3). Najwyżej plonowały odmiany: Clementeen, Baobi CS i Kentos. Wszystkie badane odmiany pochodzą  z hodowli zagranicznych. Odmiany Baobi CS i P0725 nie są zarejestrowane w naszym kraju.  

kolby kukurydzy, ziarno, rośliny

Plonowanie odmian średnio późnych kukurydzy na ziarno 2020

Przeciętny plon ziarna kukurydzy dla odmian średnio późnych w tym roku w doświadczeniach PDO wyniósł 127,8 dt/ha i był zdecydowanie największy w latach 2017-2020. Najwyższa też była wilgotność ziarna – 32,1 proc. Plon ziarna dla...

Tabela 3. Plon ogólny suchej masy odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

232,8

1

Clementeen

106

2

Baobi CSCCA

104

3

Kentos

103

4

Motivi CS

102

5

Hardware

100

6

P0725CCA

99

7

Codizouk

98

8

Physiker

97

9

Assunto

92

                                                                                 Źródło: COBORU 2020.

Średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym dla odmian wczesnych w 2020 roku wyniosła 32,5 proc., gdy w poprzednich latach było to odpowiednio: 34,8; 35,5 i 34,1 proc. Zróżnicowanie w zawartości suchej masy pomiędzy odmianami stanowiło 2,5 p.p. (tabela 4). Najwięcej suchej masy zawierały rośliny odmiany KWS Salamandra.    

szkodniki kukurydzy w 2020 roku, omacnica prosowianka, drutowce, stonka kukurydziana, mszyce, ploniarka zbożówka

Szkodniki kukurydzy w 2020 roku

W kończącym się sezonie wegetacyjnym kluczowy wpływ na pojaw szkodników kukurydzy miała pogoda, a także stosowany system uprawy, odmiana i pielęgnacja. To z tych powodów na jednych plantacjach istotnie zmalała liczba gatunków...

Tabela 4. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc.

Wzorzec

32,5

1

KWS Salamandra

33,8

2

SM Grot

32,6

3

Astardo

32,4

4

Ligato

32,2

5

Tipico

31,3

Źródło: COBORU 2020.

Przeciętna zawartość suchej masy w plonie ogólnym dla odmian średnio wczesnych w br. osiągnęła wartość 32,4 proc. W 2019 roku było to 34,7 proc., w 2018 roku - 35,9 proc., a w - 2017 roku 34,5 proc. Różnica w zawartości suchej masy wyniosła 4,7 p.p. (tabela 5). Najwięcej suchej masy zawierała odmiana Farmezzo.

choroby kukurydzy, głownia guzowata, choroby liści kukurydzy, fuzariozy,

Choroby kukurydzy w 2020 roku

Choroby kukurydzy w 2020 roku nie stanowiły dużego zagrożenia dla wysokości i jakości plonów na większości plantacji. Poza nielicznymi wyjątkami silniejszego wystąpienia głowni guzowatej, rdzy kukurydzy, drobnej plamistości liści oraz...

Tabela 5. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc.

Wzorzec

32,4

1

Farmezzo

34,3

2

FarmplusCCA

34,0

3

FarmfireCCA

33,1

4

ES Bond

32,7

5

FarmagicCCA

32,6

6

QuentinCCA

32,5

7

ES Palladium

32,3

8

ES Joker

32,2

9

Delici CS

31,6

10

ES WatsonCCA

31,2

11

Brigado

29,6

                                                                                 Źródło: COBORU 2020.

Zawartość suchej masy w plonie ogólnym dla wzorca odmian średnio późnych w 2020 r. to 32,2 proc. Rok wcześniej było to 34,0 proc., dwa lata temu - 36,5 proc., a w 2017 roku – 33,4 proc. Zróżnicowanie w zawartości suchej masy wyniosło  4,4 p.p. (tabela 6). Największą zawartością suchej masy charakteryzowały się rośliny odmiany Hardware.

kowr, marcin wroński, zbiory kukurydzy, plonowanie kukurydzy, Izba Zbożowo-Paszowa

Kukurydzy zebrano o wiele więcej niż przed rokiem

Zbiory kukurydzy GUS wstępnie szacuje na 4,3 mln ton wobec 3,7 mln ton w 2019 r.(+14 proc.) - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia, a do zbioru pozostało jeszcze ok. 10 proc. Polska jest...

Tabela 6. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc.

Wzorzec

32,2

1

Hardware

33,8

2

Physiker

33,4

3

Codizouk

32,7

4

Clementeen

32,6

5

Kentos

32,2

6

Assunto

32,1

7

Baobi CSCCA

32,1

8

Motivi CS

31,9

9

P0725CCA

29,4

Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!