Mimo kłopotów hodowcy trzymają się dzielnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-09-2020,11:00 Aktualizacja: 20-09-2020,9:54
A A A

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za czerwiec wskazują, że pogłowie trzody chlewnej wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem, zaś pogłowie bydła spadło minimalnie. A co z cenami?

Na początku czerwca pogłowie świń wynosiło 11432,6 tys. sztuk i było wyższe o 651,2 tys. sztuk (6 proc.) w skali roku, a w porównaniu z grudniem 2019 r. wzrosło o 217,1 tys. sztuk (1,9 proc.). W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych wynosił:

unijna strategia F2F, dobrostan zwierząt, janusz wojciechowski

"Plusy dodatnie" i "minusy ujemne" za dobrostan zwierząt

Producenci z dobrostanem będą mieli na rynku poważny "plus dodatni", a "minus ujemny" ci bez dobrostanu – stwierdził ma Twitterze Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dyskusje o hodowli i sposobach...

 

  • prosięta o wadze do 20 kg - 21,8 proc.
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 29 proc.
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój - 42,1 proc.
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów - 7,1 proc. (w tym: lochy na chów razem 7 proc., lochy prośne - 4,8 proc.).

"W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2019 r., w 2020 r. zwiększył się udział warchlaków (o 0,8 p. proc.), a zmniejszył się prosiąt (o 0,7 p. proc.) i trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,1 p. proc.). Udział trzody chlewnej przeznaczonej na chów nie zmienił się" - wylicza GUS.

piątka dla zwierząt, organizacje prozwierzęce, zakaz hodowli norek, ubój rytualny

Większe uprawnienia organizacji prozwierzęcych? Rolnicy są zatrwożeni

W medialnej wrzawie, jaka podniosła się w związku z zapowiedzią zakazu hodowli zwierząt futerkowych zginął inny punkt zawarty w "Piątce dla Zwierząt". A zwiększenie kompetencji organizacji społecznych może najbardziej dotknąć...

Przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego w I półroczu 2020 r. wynosiła w skupie 5,92 zł i była o 19,5 proc. wyższa od rejestrowanej w tym czasie przed rokiem. Stawka skupu żywca ukształtowała się w czerwcu na poziomie 5,57 zł/kg i przez rok poleciała w dół o 3,6 proc.

Pogłowie bydła w czerwcu wynosiło 6328,4 tys. sztuk i było o 29,7 tys. sztuk (0,5 proc.) niższe niż przed rokiem, zaś w porównaniu z grudniem 2019 r. wyższe o 66,8 tys. sztuk (1,1 proc.).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1. roku - 26,8 proc.
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 28,4 proc.
  • krowy - 39,3 proc.
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,5 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2019 r. spadł jedynie udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1. roku (o 1,1 p. proc.). W grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat wzrósł udział o 0,6 p. proc., a w grupie krów wzrósł o 0,6 p. proc w badanym okresie.

"Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,30zł/kg i była niższa o 2 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2019 r. Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. (134,30 zł za 100 l) była o 1,6 proc. niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r." - podsumowuje GUS.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2020

Hoduj z głową świnie:

-Jaka kukurydza dla świń?

-Sposób na niski FCR

-Nowy szczep świńskiej grypy

-Na gryzonie w chlewni

-Chlewnia na 80 loch

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2020

Hoduj z głową bydło:

-Deratyzacja w oborze

-Korzyści z matek buhajów

-Różna sposoby alkalizowania

-Z racic na wymię

-Zespół Tłustej Krowy

PRENUMERATA