Najwięcej jaj wciąż produkuje się w systemach klatkowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KIPDiP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2017,14:55 Aktualizacja: 01-06-2017,15:21
A A A

Około 55 proc. jaj w Unii Europejskiej produkowanych jest w systemach klatkowych. 26 proc. wytwórczości pochodzi z systemu ściółkowego, 14,5 proc. z wolnowybiegowego, a ekologiczna produkcja to niecałe 5 proc. pogłowia.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - w oparciu o dane źródłowe Komisji Europejskiej i szacunki własne - sporządziła analizę struktury produkcji jaj w krajach Wspólnoty wraz z charakterystyką tendencji obserwowanych w ostatnich latach na poszczególnych rynkach w odniesieniu do systemów utrzymania towarowych kur nieśnych.

KRD-IG, drób, antybiotyki, produkcja drobiu

Antybiotyki w leczeniu drobiu. Czy można je ograniczyć?

Czy antybiotyki stosowane leczniczo w produkcji drobiarskiej mogą być ograniczone? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji zatytułowanej: Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju Polskiej Branży Drobiarskiej:...

Przedstawiona procentowa struktura nie oddaje jednak obrazu rzeczywistych zmian na rynku. Dopiero analiza w ujęciu ilościowym - liczby kur w danym systemie - pokazuje stan faktyczny.

Trwa - tak głośno podkreślany przez grupy interesantów - proces przechodzenia przez producentów w Europie na systemy alternatywne, przy produkcja w klatkach jest utrzymywana, a nawet nieco rośnie.

Potwierdza to analiza struktury pogłowia kur w latach 2014-2016. Według danych KE i szacunków własnych KIPDiP, w 2016 roku w klatkach utrzymywano około 215 mln kur. Jest to podobna liczba jak w 2015 r. i nieco wyższa niż w 2014 r.

Coraz liczniejszego grona zwolenników systemów alternatywnych z pewnością nie brakuje w krajach od lat preferujących taką produkcję, ale w przypadku całej Unii, zmiany te nie są aż tak daleko idące.

W ubiegłym roku w systemach alternatywnych utrzymywano łącznie około 173 mln kur, czyli o około 3-4 mln więcej od 2014 r. Najbardziej wpłynęły na to zwiększone inwestycje w systemach wolnowybiegowych, przy czym niewielka ujemna korekta widoczna jest w pogłowiu kur utrzymywanych na ściółce.

Rozwija się produkcja ekologiczna, ale jest to niszowy segment rynku.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2023

Hoduj z głową świnie:

-ASF we Włoszech

-Okiem doradcy

-Co nowego w branży?

-Fitobiotyki dla świń

-Termowizja w chlewni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA