GLW wyznaczył obszary wysokiego ryzyka HPAI

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
28-04-2021,15:55 Aktualizacja: 28-04-2021,15:56
A A A

Główny lekarz weterynarii informuje o wyznaczeniu obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski.

Obszary te zostały wyznaczone w świetle art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób.

Główny lekarz weterynarii wyznaczył te obszary po konsultacji z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

grypa ptaków, Marcin Kulasek, odszkodowania dla producentów drobiu, Michał Kołodziejczak

Lewica domaga się pomocy dla producentów drobiu

Apelujemy do rządu o zabezpieczenie maksymalnych środków z budżetu na zwalczanie ptasiej grypy, której ogniska wykryto w północnej części woj. mazowieckiego oraz południowej części Warmii i Mazur - mówi Marcin Kulasek,...

Obszary wysokiego ryzyka HPAI

W woj. mazowieckim do obszarów wysokiego ryzyka zaliczone zostały powiaty żuromiński, mławski oraz sierpecki.

W woj. wielkopolskim do obszarów tych zaliczone zostały powiaty kaliski, wolsztyński, ostrowski oraz ostrzeszowski.

W woj. warmińsko-mazurskim do obszarów tych zaliczone zostały powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski oraz działdowski.

W woj. lubuskim obszarem wysokiego ryzyka HPAI został objęty powiat gorzowski.

Jakie środki bezpieczeństwa w obszarach?

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1136 w art. 4 ust. 4 określa środki zmniejszające ryzyko oraz wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mogą być wdrażane w oparciu o oceny sytuacji epidemiologicznej.

gmina  Lipowiec Kościelny, grypa ptaków, Powiat żuromiński, powiat mławski, grzebowisko drobiu

Mieszkańcy kontra grzebowisko ptaków. Pilnują terenu nawet w nocy

Mieszkańcy gminy Lipowiec Kościelny (woj. mazowieckie) nadal protestują przeciwko zlokalizowaniu grzebowiska wybitego drobiu na ich terenie. Wszystko wskazuje na to, że dopną swego, a martwe ptaki trafią na poligon wojskowy. Umieszczenie ubitego...

Środki te uwzględniają następujące zakazy:

1. Utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:

  • ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy organ uznaje za wystarczające;
  • gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego organu;

2. Utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, minister rolnictwa, bioasekuracja

Minister apeluje do hodowców: musimy działać wspólnie

Minister rolnictwa Grzegorz Puda apeluje do hodowców i producentów drobiu o przestrzegania zasad bioasekuracji i uniemożliwienie kontaktu domowego ptactwa z dzikim. Grypa ptaków w Polsce w tym roku jest wyjątkowo zjadliwa....

3. Korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu. chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa.

4. Pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków.

5. Gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum.

6. Wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes, chyba że są wykorzystywane w ramach programu nadzoru pod kątem grypy ptaków prowadzonego zgodnie z art. 4 dyrektywy 2005/94/WE, projektów badawczych, badań ornitologicznych lub wszelkiej innej działalności dozwolonej przez właściwy organ.

7. Wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych, chyba że właściwe organy zezwolą na to, pod warunkiem że:

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, kaczki, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, indyki, gęsi

Wirus wciąż zakaża. 20 kolejnych ognisk HPAI

Główny lekarz weterynarii poinformował, że w dniach od 21 do 23 kwietnia stwierdzono 20 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w Polsce. Zabiciu i utylizacji poddanych zostanie niemal 550 tysięcy sztuk drobiu. Ogniska...

  • działania te są prowadzone w oddzieleniu od innych gospodarstw
  • drób przeznaczony na odnowę populacji został przebadany wirusologicznie zgodnie z rozdziałem IV pkt 4 lit. a) podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków zawartego w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE (6) i wyniki tego badania były negatywne, to znaczy nie stwierdzono obecności grypy ptaków w próbkach pobranych z każdej jednostki produkcyjnej w ciągu 48 godzin przed wypuszczeniem tego drobiu.

W zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze zakazy, o których mowa powyżej, może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA