Nowe cechy funkcjonalne w ocenie wartości hodowlanej bydła

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
12-11-2020,12:40 Aktualizacja: 12-11-2020,12:43
A A A
Cechy związane ze zdolnością udojową, z przebiegiem porodu oraz z wydajnością i zawartością laktozy. Będą one po raz pierwszy określane w grudniowej ocenie wartości hodowlanej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.
 
Hodowcy bydła i producenci mleka dzięki nowym cechom funkcjonalnym, które będą opisywane w grudniowej ocenie wartości hodowlanej bydła, będą mogli poprawić opłacalność produkcji mleka poprzez obniżenie kosztów.
 
Wśród nowych cech znajdą się te związane ze zdolnością udojową, z przebiegiem porodu oraz z wydajnością i zawartością laktozy. Krajowe oszacowania wartości hodowlanej dla tych cech będą przesyłane do ośrodka obliczeniowego Interbullu w Uppsali, a na stronach Instytutu Zootechniki PIB publikowane będą oszacowania międzynarodowe. 
 
spożycie mleka w Polsce, masło, mleko krowie, wzrost spożycia,

Polacy piją coraz więcej mleka

Spożycie mleka w Polsce od 14 lat znacząco rośnie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Polacy konsumują rocznie 225 litrów tego surowca.    Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa...
Wydajność i zawartość laktozy nie są jak dotąd objęte oceną międzynarodową, stąd Instytut Zootechniki PIB opublikuje krajowe oszacowania tylko dla buhajów użytkowanych w Polsce.
 
Jak czytamy na stornie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) szybkość oddawania mleka (SOM) będzie oceniana subiektywnie w skali od 1 do 5.
 
Temperament (TEM) będzie definiowany jako zachowanie krowy podczas doju i jej reakcję na czynności wykonywane przez obsługę w trakcie doju. 
 
Ocenę krów pod względem cech zdolności udojowej będą prowadzić wyszkoleni zootechnicy oceny podczas drugiego próbnego udoju w trakcie pierwszej laktacji. 
 
Szybkość oddawania mleka oceniana będzie się w skali od 1 (bardzo wolne) do 5 (bardzo szybkie), a temperament w skali od 1 (zwierzę powolne i łagodne) do 3 (zwierzę pobudliwe lub agresywne). 
 
Znajomość wartości tych cech pozwoli hodowcom uwzględniać te cechy w selekcji i wybierać na rodziców zwierzęta, których potomstwo będzie się charakteryzować pożądanym temperamentem i szybkością oddawania mleka.
 
Global Dairy Trade, indeks GDT, produkty mleczarskie, spadek cen, masło,mleko, sery,

Ceny produktów mleczarskich na GDT spadły

Wzrost cen produktów mleczarskich na platformie Global Dairy Trade (GDT) był odnotowywany przez kolejne trzy aukcje. Ostatnie notowanie zakończyło się minusem, a ogólny indeks cenowy spadł o 2%.    Aukcja na platformie...
Wśród cech związanych z porodem oceniany będzie przebieg porodów oraz przeżywalność cieląt.
 
Na przebieg porodu wpływa wiele czynników, a wśród nich żywienie, przygotowanie krowy do porodu, profilaktyka chorób zakaźnych, asekuracja i pomoc porodowa oraz właściwy dobór buhaja. 
 
Jego przebieg będzie oceniany w skali punktowej od 1 (samodzielny) do 6 (cesarskie cięcie), a przeżywalność cieląt w skali od 1 (cielę żywe, normalne, bez deformacji), do 4 (cielę z deformacjami lub potworkowate, martwe). 
 
Ze względów metodycznych dla przebiegu porodu przyjęto skalę od 1 (poród samodzielny) do 4 (poród ciężki), a dla przeżywalności cieląt przyjęto skalę dwupunktową, w której 1 oznacza cielę żywe, a 2 cielę martwo urodzone lub padłe w ciągu 24 godzin po porodzie.
 
Wartości hodowlane zdolności udojowej, przebiegu porodów i przeżywalności cieląt, będą podlegały standaryzacji, tak aby średnia wartość zwierząt tworzących grupę bazową wynosiła 100, a odchylenie standardowe 10. 
 
e-Wystawa, wystawa bydła mlecznego, PFHBiPM, bydło mleczne, pierwiastki, krowy mleczne, koronawirus, hodowcy bydła

e-Wystawa bydła mlecznego. Trwa prezentacja wystawców

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka już w czerwcu podjęła decyzję o zorganizowaniu e-Wystawy krów pierwiastek, w której wezmą udział zwierzęta rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Federacja...
Oszacowania pod względem temperamentu i cech związanych z przebiegiem porodu będą dodatkowo przeskalowane tak, aby wyższa wartość hodowlana odpowiadała bardziej pożądanemu fenotypowi. 
 
Przy wyborze zwierząt na rodziców przyszłego pokolenia hodowcy powinni decydować się na zwierzęta o wartości hodowlanej wyższej niż 100 pod względem obu cech zdolności udojowej, przebiegu porodów i przeżywalności cieląt.
 
W raportach po raz pierwszy pojawisię oszacowana wartość hodowlana zwierząt dla wydajności i zawartości laktozy w mleku. 
 
Jej zawartość w pozyskanym surowcu waha się od 4,6 do 4,9%. Szacowanie wartości hodowlanej laktozy umożliwia hodowcom prowadzenie selekcji na tę cechę w wybranym przez siebie kierunku, dostosowanym do profilu produkcji. 
 

Więcej informacji dotyczących hodowli bydła i produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło". ZAPRENUMERUJ

 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA