Zmniejszenie o 50 proc. stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych do 2030 roku – pojawił się projekt ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2024,9:00 Aktualizacja: 01-06-2024,9:05
A A A

Zmniejszenie o 50 proc. stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych do 2030 roku zakłada m.in. projekt ustawy o zdrowiu zwierząt opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy o zdrowiu zwierząt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem regulacji - jak napisano - jest szeroko rozumiane zwalczanie chorób zwierząt, w tym "likwidacji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się" tych chorób. Ponadto przepisy regulują zasady rejestracji podmiotów i zakładów zajmujących się utrzymywaniem zwierząt, a także warunki przemieszczania i przywozu zwierząt oraz produktów w zakresie istotnym z punktu widzenia zwalczania chorób zwierząt.

Wskazano, że zagadnienia te regulowane są przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), "niemniej jednak zachodzi potrzeba wprowadzenia na poziomie krajowym odpowiednich regulacji, które w szczególności usystematyzują kompetencje poszczególnych organów urzędowej kontroli w procesie jego stosowania oraz usprawnią ten proces na poziomie krajowym".

ograniczenie stosowania antybiotyków, leczenie zwierząt, bioasekuracja, antybiotykooporność

Wielka Brytania znacznie ograniczyła stosowanie antybiotyków u świń

Przemysł trzody chlewnej w Wielkiej Brytanii od 2015 r. ograniczył stosowanie antybiotyków aż o 75%. Jest to efekt zaangażowania branży w promowanie zdrowia i dobrostanu świń przy jednoczesnym zwiększeniu bioasekuracji.    Rada ds....

Dodano, że zakres zmian, z uwagi na rozległy charakter, wymaga przygotowania nowego aktu prawnego o charakterze ustawowym.

Projekt ustawy o zdrowiu zwierząt określa w szczególności: właściwość krajowych organów w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zwierząt; zasady szeroko pojętego zwalczania chorób zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach unijnych rozporządzeń (w tym odszkodowań przyznawanych w związku ze zwalczaniem chorób zwierząt), rozwiązań podejmowanych w ramach zwalczania chorób zwierząt w odniesieniu do zwierząt dzikich; sankcje za naruszenie projektowanych przepisów.

W projekcie ustawy przewiduje się, że powiatowy lekarz weterynarii, w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zwierząt, będzie posiadał uprawnienie do wprowadzania określonych środków w postaci nakazów, zakazów lub ograniczeń, w tym bezpośrednio wskazanych w rozporządzeniu (UE) oraz w przepisach UE wydanych na jego podstawie. W sytuacji, gdy obszar zagrożenia jest większy, decyzje podejmuje wojewoda albo minister właściwy do spraw rolnictwa.

Do projektu ustawy wprowadzono m.in. przepisy, które wykonują zobowiązania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i strategii "Od pola do stołu", które wskazują, że do 2030 r. należy zmniejszyć o 50 proc. stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i w dziedzinie akwakultury.

rozwój małych gospodarstw, małe gospodarstwa, zakup zwierząt, zwierzęta

Zakup zwierząt w ramach "Rozwoju małych gospodarstw". Izby chcą przywrócenia ważnej możliwości

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zakupem materiału hodowlanego zwierząt w ramach działania...

Zaznaczono, że zagrożenie zjawiskiem antybiotykooporności jest na tyle poważne, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne dalsze działania, to do 2050 r. liczba ofiar śmiertelnych oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na całym świecie może osiągnąć ponad 10 mln rocznie. To "więcej niż oczekiwana liczba zgonów z powodu nowotworów i cukrzycy łącznie, co może spowodować katastrofalne szkody gospodarcze" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektów.

W projekcie ustawy określono też sankcje karne oraz katalog czynów zagrożonych karą pieniężną nakładaną w drodze decyzji administracyjnej. Określono także organ właściwy do nałożenia kary, zakres wysokości kar (powiązany z wysokością przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez prezesa GUS) oraz przesłanki, na podstawie których ustalana będzie ich wysokość. "Proponuje się, aby kary pieniężne były nakładane w drodze decyzji administracyjnej, ponieważ czyny wskazane w tych artykułach mogą być popełniane przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi" - napisano.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich