Uwaga hodowcy korzystający z płatności dobrostanowych! Jest zmiana terminu odnośnie zgłaszania przeznaczenia bydła do opasu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2024,14:40 Aktualizacja: 18-01-2024,14:45
A A A

17 stycznia została podpisana nowelizacja rozporządzenia dobrostanowego, w ramach której został wydłużony do 5 lutego 2024 r. termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRIRW).

Tę ważną dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu „Dobrostan zwierząt” (w ramach wariantu „Dobrostan opasów”) informację resort przekazał w odpowiedzi na uwagi samorządu rolniczego do projektu wyżej wymienionego rozporządzenia.

organizacje hodowlane, hodowcy bydła, hodowla bydła, dobrostan, dobrostan zwierząt, konferencja, raport

Organizacje hodowców bydła: społeczeństwo chce poprawy dobrostanu zwierząt i w tym kierunku będą szły zmiany

Społeczeństwo chce poprawy warunków dobrostanu zwierząt i w tym kierunku będą zachodziły zmiany w hodowli bydła - wskazywali uczestnicy wtorkowej konferencji nt. dobrostanu zwierząt. Na ten cel Unia Europejska przeznaczyła na lata 2023-2027...

„Rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu ‘Dobrostan opasów’, a którzy nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, mogą dokonać zmiany lub korekty w systemie IRZplus w zakresie określenia przeznaczenia tego bydła do opasu poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub opasowy. Dzięki temu rolnicy będą mogli dostać płatność do bydła, dla którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu ‘Dobrostan opasów’ zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas w IRZplus przeznaczenia do opasu” - precyzuje MRiRW.

Jak dodaje, zgodnie z podpisaną nowelizacją rozporządzenia, do płatności zostanie także zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia do opasu.

W przypadku zaś bydła sprzedanego do 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia do opasu, rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu ‘Dobrostan opasów’ powinien złożyć do ARIMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży” – wskazuje resort.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu