Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przeszła przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2022,14:15 Aktualizacja: 28-04-2022,14:33
A A A

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z którą gospodarze na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Za przyjęciem nowelizacji tego aktu prawnego opowiedziało się 449 posłów, żaden nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Podczas prac nad nowelą Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa zwracała uwagę, że ustawa jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat.

gospodarstwo rolne, obora

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach rolniczych

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości - zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który w środę...

- Wsłuchując się w te postulaty zaproponowaliśmy kilka zmian. Najważniejszą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości - mówiła.

Polityk argumentowała, że przepis jest uznawany na wsi za "krzywdzący" i jest swego rodzaju "ewenementem", bo w innym zawodzie nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę. Przypominała, że dotąd rolnik, który przechodził na emeryturę, musiał pozbyć się gospodarstwa poprzez jego wydzierżawienie, sprzedaż bądź przekazanie ziemi potomkom.

Ustawa reguluje kwestie związane z tzw. zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki temu rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania - oprócz działalności rolniczej - dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

pole, ciągnik, uprawa

Ubezpieczenia upraw mogą być opłacane z dopłat bezpośrednich

Rolnicy będą mieli dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw rolnych w wysokości 65 proc. Swoją część składki mogą uregulować z dopłat bezpośrednich. Na ten cel są zabezpieczone fundusze nawet wtedy gdyby wszyscy rolnicy...

Dokument wprowadza także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Przepisy zakładają, że emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt