Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeszła przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2021,10:15 Aktualizacja: 15-10-2021,10:21
A A A

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym.

Za nowelą głosowało 278 posłów, przeciw było 164, wstrzymało się 6. Wcześniej Sejm opowiedział się przeciwko poprawkom zgłoszonym przez posłów opozycji w drugim czytaniu.

odszkodowania łowieckie, prawo łowieckie, Edward Siarka, Sejm

Prawo do odszkodowań łowieckich zostało rozszerzone

Rolnicy będą mogli wnioskować o odszkodowanie także wtedy, jeśli wcześniej nie zgodzili się na budowę urządzeń zabezpieczających ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną - przewiduje uchwalona przez Sejm nowela Prawa łowieckiego....

Najdalej idąca była poprawka KO o odrzucenie projektu. Uwagi do dokumentu przedstawiły także kluby: Polska 2050 i Konfederacji. Poprawki były rozpatrywane na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, która rekomendował ich odrzucenie. Nie zyskały także aprobaty u strony rządowej.

Ustawa autorstwa grupy posłów PiS i Kukiz’15 zakłada, że rolnik chcąc prowadzić we własnym gospodarstwie pozarolniczą działalność nie będzie musiał odrolnić gruntu i wnosić opłat związanych z ich wyłączeniem z produkcji. Odrolnienie gruntów klasy I-III - to koszt rzędu 40 do 80 tys. zł.

Celem nowelizacji jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Obecnie prowadzenie działalności nierolniczej w ramach gospodarstwa nie jest możliwe bez wcześniejszego przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Podczas prac sejmowych doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha.

Ustawa ma wejść w z dniem 1 stycznia 2022 r. Teraz projekt trafi do Senatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj