Umowy rolnik-przetwórca będą zawierane na innych zasadach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2017,9:40 Aktualizacja: 08-06-2017,9:55
A A A

W pracach rządowych jest już projekt zmiany przepisów dotyczących zawierania umów na dostawę produktów rolnych między rolnikami a nabywcami. Dokument przewiduje m.in. zawieranie umów w formie elektronicznej i zmniejszanie kary za ich brak.

Witold Choiński, prezes Związku "Polskie Mięso" poinformował, że ustawą zajmowała się w ostatnich tygodniach Rada Dialogu Społecznego i powołany został zespół, któremu on przewodniczy. Dodał, że uwagi różnych środowisk w dużej części mają być uwzględnione w pracach rządowych.

prawo, przepisy, agrobiznes, przepisy dotyczące zawierania umów sprzedaży produktów rolnych

Zawieranie umów sprzedaży produktów rolnych. Przepisy będą zmienione

Resort rolnictwa pracuje nad doprecyzowaniem przepisów dotyczących zawierania umów sprzedaży produktów rolnych. Wkrótce projekt zmian trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych - poinformował w czwartek w...

Choiński zwrócił uwagę, że wysokie kary zapisane w ustawie zniechęcają przetwórców do zakupu małych partii towarów, tym bardziej, że na każdą dostawę musi być pisemna umowa.

Branża mięsna proponuje, by obowiązek zawierania umowy odbywał się na wyraźne życzenie jednej ze stron (albo rolnika, albo przetwórcy), zmniejszenie okresu obowiązywania umów do 3 miesięcy (obecnie jest 5 lat).

Cena w przypadku produktów mięsnych ma być ustalana w oparciu o cenę rynkową (notowania na giełdzie niemieckiej). Branża chce też wyeliminowania kar, a w ostateczności ich ograniczenia do maksimum 3 proc.

Ustawa wprowadzająca obowiązek zawierania umów z dostawcami produktów rolnych obowiązuje od dwóch lat. Jednak dopiero od lutego kolejna nowelizacja ustawy o ARR wprowadziła kary za ich brak. O ile wcześniej przepisy te nie były kwestionowane, to wprowadzenie kar spowodowało szereg uwag ze strony odbiorców produktów rolnych. Kontrolowaniem umów i nakładaniem kar zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.

przetwórstwo, pomoc dla rolnictwa, wsparcie dla przetwórców, arimr

Przetwórcy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Do 9 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". O...

Według obowiązujących przepisów na każdą dostawę produktów rolnych musi być zawarta wcześniejsza umowa m.in. zawierająca takie dane jak: ilość, jakość i cenę produktu. Ponadto, w umowie powinien być określony okres jej obowiązywania oraz terminy i procedury płatności za dostarczony towar. Za brak umowy nakładana jest kara na odbiorcę w wysokości 10 proc. wartości zakupionych produktów.

Dodatkowo odstąpienie od umowy lub zmniejszenie jej wartości (np. przez wystawienie faktury korygującej) nie likwiduje obowiązku zapłacenia kary pieniężnej ani jej wysokości.

Projektowane zmiany polegają m.in. na wyłączeniu z obowiązku zawierania umów dostawców bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego. Nie będą one też dotyczyły członków spółdzielni i grup producenckich.

Zawieranie umów ma dotyczyć tylko rolnika, czyli osoby fizycznej lub prawnej, która prowadzi działalność rolniczą, a jego gospodarstwo jest położone na terenie Polski. Ma być  podpisywana wyłącznie z pierwszym nabywcą będącym przetwórcą lub dystrybutorem.

portugalia, produkty rolno-spożywcze, eksport produktów rolno-spożywczych

Eksport produktów rolno-spożywczych mocno poszedł w górę

Eksport portugalskich produktów rolno-spożywczych zwiększył się w pierwszym kwartale bieżącego roku o 20 procent wobec analogicznego okresu w 2016 roku - poinformowało ministerstwo rolnictwa w Lizbonie. Jak przekazał resort, najlepszym...
Ponadto ma być wprowadzone ograniczenie co do produktów, których ma dotyczyć umowa. Będą to sektory: zboża, buraki cukrowe, chmiel, len, konopie, owoce, warzywa, tytoń, wołowina, cielęcina, mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, baranina, kozina, jaja, mięso drobiowe.

Umowy będą mogły być zawierane w formie pisemnej, dokumentowej jak i elektronicznej. Wysokość kar ma być zróżnicowana. Jednak za brak umowy zaproponowano utrzymanie kary w wysokości 10 proc. zapłaty.

Aneta Jurak, przedstawicielka ARR poinformowała, że obecnie agencja kontroluje umowy na podstawie zawiadomienia jednej ze stron. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości dyrektor oddziału wymierza karę. Do tej pory do ARR wpłynęło 5 zawiadomień, przeprowadzona została jedna kontrola i nie wydano żadnej decyzji w sprawie kar.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę