Senat bez poprawek przyjął ustawę dotyczącą projektów w ramach KSOW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-12-2018,8:40 Aktualizacja: 17-12-2018,8:46
A A A

Senat nie wniósł poprawek do ustawy dotyczącej wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów. Nie będzie jednak wsparcia dla terenów leśnych dotkniętych nawałnicami z sierpnia 2017 r.

Chodzi o nowelę ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz ustawy o lasach.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, Pakt dla obszarów wiejskich, rozwój obszarów wiejskich

Obszary wiejskie mają wiele zyskać. Rząd ujawnił ważne projekty

Opłacalność produkcji, rozwój infrastruktury, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, sprawna administracja - to cztery filary, na których opierają się projekty "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa...

Jak tłumaczyli autorzy projektu podczas prac sejmowych, przepisy zostały zmienione na podstawie zebranych doświadczeń. Mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów KSOW oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji operacji.

Do tej pory w ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje - jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ośrodek oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort pod kątem merytorycznym.

Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało się CDR w Brwinowie i ono będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, natomiast w tym roku jest to ok. 7 mln zł. W przyszłym roku na ten cel zarezerwowane jest ok. 10,5 mln zł. Projekt własny może zgłosić każdy podmiot, natomiast konkurs ogłaszany jest przez ministerstwo rolnictwa, wraz kryteriami, które trzeba spełnić.

Partnerem KSOW korzystającym ze środków pomocy technicznej mogą być podmioty wpisane do bazy partnerów KSOW. W bazie znajduje się ok. 2,3 tys. podmiotów. Mogą to być stowarzyszenia, fundacje jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne.

Nowe przepisy umożliwią wsparcie w lasach prywatnych lasów działań polegających na podniesienie odporności systemów leśnych przez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Teraz trafi do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu