Sejm znowelizował ustawy ważne dla rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2021,8:05 Aktualizacja: 03-12-2021,8:05
A A A

Sejm znowelizował ustawy dotyczące PROW 2014-2020, scalania gruntów oraz przyjął dokument o wyrobach winiarskich. Posłowie przyjęli też poprawkę Senatu do noweli w sprawie zwierząt rolnika niepodlegających egzekucji komorniczej.

Ustawa dotycząca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedłuża realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych.

handel dla rolników, Senat, produkty lokalne

Rolnikom łatwiej będzie sprzedawać swoje produkty

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o ułatwieniach w handlu dla rolników. Nowe przepisy mają zachęcić gospodarzy do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw. Za podjęciem...

Za znowelizowanymi ustawami głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia. Teraz dokument do prac w Senacie.

Izba niższa parlamentu znowelizowała ustawę o scalaniu gruntów wraz z poprawkami. Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania. Za jej uchwaleniem głosowało 434 posłów, przeciw było 3. Ustawa zostanie również przekazana do dalszych prac w Senacie.

Posłowie przyjęli ponadto poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która określa należące do rolnika zwierzęta oraz przedmioty, które nie podlegają egzekucji przez komornika. Za przyjęciem doprecyzowującej poprawki Senatu zagłosowało 426 posłów, 2 było przeciw, a 7 osób wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta, a w życie ma wejść po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Sejm uchwalił wreszcie ustawę o wyrobach winiarskich, dostosowującą polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina w UE. Nowa ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Za ustawą głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw; wstrzymały się 2 osoby. Do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest obecnie 330 podmiotów gospodarczych.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich