Sejm znowelizował ustawy ważne dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2021,8:05 Aktualizacja: 03-12-2021,8:05
A A A

Sejm znowelizował ustawy dotyczące PROW 2014-2020, scalania gruntów oraz przyjął dokument o wyrobach winiarskich. Posłowie przyjęli też poprawkę Senatu do noweli w sprawie zwierząt rolnika niepodlegających egzekucji komorniczej.

Ustawa dotycząca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedłuża realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych.

handel dla rolników, Senat, produkty lokalne

Rolnikom łatwiej będzie sprzedawać swoje produkty

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o ułatwieniach w handlu dla rolników. Nowe przepisy mają zachęcić gospodarzy do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw. Za podjęciem...

Za znowelizowanymi ustawami głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia. Teraz dokument do prac w Senacie.

Izba niższa parlamentu znowelizowała ustawę o scalaniu gruntów wraz z poprawkami. Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania. Za jej uchwaleniem głosowało 434 posłów, przeciw było 3. Ustawa zostanie również przekazana do dalszych prac w Senacie.

Posłowie przyjęli ponadto poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która określa należące do rolnika zwierzęta oraz przedmioty, które nie podlegają egzekucji przez komornika. Za przyjęciem doprecyzowującej poprawki Senatu zagłosowało 426 posłów, 2 było przeciw, a 7 osób wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta, a w życie ma wejść po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Sejm uchwalił wreszcie ustawę o wyrobach winiarskich, dostosowującą polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina w UE. Nowa ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Za ustawą głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw; wstrzymały się 2 osoby. Do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest obecnie 330 podmiotów gospodarczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie