Sejm przesuwa zakaz stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2022,10:30 Aktualizacja: 02-12-2022,10:32
A A A

Posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o paszach, która przesuwa zakaz stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r. Nowe prawo wdraża ponadto unijne przepisy w sprawie pasz leczniczych.

Chodzi o rządową nowelę ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Za nowelizacją głosowało 417 posłów, przeciw było 13, 11 wstrzymało się od głosu.

gmo, pasze gmo, polski drób, trzoda chlewna, mięso drobiowe, żywienie zwierząt, śruta sojowa, #HodowcyRazem

Zakaz stosowania pasz GMO: ceny żywności wzrosną

Wprowadzenie od stycznia 2024 roku zakazu stosowania pasz GMO niesie ze sobą poważne skutki dla produkcji zwierzęcej. Inicjatywa #HodowcyRazem zwraca uwagę na zagrożenie w postaci jeszcze większego braku opłacalności w produkcji świń i drobiu. O...

Wcześniej została przegłosowana poprawka PiS przesuwająca termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r. W rządowym projekcie zaproponowano, by taki zakaz zaczął już obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Opozycja zgłaszała poprawki wydłużające okres moratorium o 3 i 5 lat, ale komisja i rząd negatywnie zaopiniowały te poprawki.

Obecne przepisy mówią, że zakaz ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Co prawda został wpisany do ustawy w 2006 r., ale od tego czasu kilkakrotnie zmieniano jego termin wejścia w życie, tłumacząc to niemożliwością zastąpienia importowanej śruty sojowej (genetycznie modyfikowanej) innym białkiem.

Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa wyjaśnił w Sejmie, że celem rządu nie jest ustanowienie zakazu stosowania pasz GMO, ale odbudowanie suwerenności białkowej naszego kraju w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił, że zamiarem ministerstwa nie są rewolucyjne zmiany na rynku pasz, a wypracowanie wspólnego rozwiązania co do minimalnych wskaźników określających udział niemodyfikowanych genetycznie surowców białkowych w paszach.

gmo, pasze gmo, polski drób, trzoda chlewna, mięso drobiowe, żywienie zwierząt, śruta sojowa, #HodowcyRazem

Zakaz stosowania pasz GMO: nie zastąpimy śruty sojowej

Wprowadzenie od stycznia 2024 roku zakazu stosowania pasz GMO niesie ze sobą poważne skutki dla produkcji zwierzęcej. Inicjatywa #HodowcyRazem zwraca uwagę na kilka zagrożeń. Pierwszym jest brak realnych możliwości pełnego zastąpienia śruty sojowej...

Celem nowelizacji ustawy o paszach jest przede wszystkim wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wytwarzania pasz leczniczych w mobilnych wytwórniach pasz leczniczych. Dotąd na rynku krajowym nie działały takie podmioty, dlatego działalność wytwórni musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia do obrotu paszy leczniczej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w wyjątkiem przepisu dotyczącego zakazu stosowania pasz GMO, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu