Zakaz stosowania pasz GMO: ceny żywności wzrosną

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
01-12-2022,12:45 Aktualizacja: 01-12-2022,10:02
A A A

Wprowadzenie od stycznia 2024 roku zakazu stosowania pasz GMO niesie ze sobą poważne skutki dla produkcji zwierzęcej.

Inicjatywa #HodowcyRazem zwraca uwagę na zagrożenie w postaci jeszcze większego braku opłacalności w produkcji świń i drobiu.

O kosztach produkcji trzody chlewnej w największym stopniu decydują koszty żywienia. Udział pasz stanowi w nich aż 75%.

Wprowadzenie zakazu stosowania śruty sojowej otrzymywanej z soi GM w produkcji krajowych mieszanek paszowych obniży opłacalność produkcji zwierzęcej, zwłaszcza produkcji drobiarskiej.

gmo, pasze gmo, polski drób, trzoda chlewna, mięso drobiowe, żywienie zwierząt, śruta sojowa, #HodowcyRazem

Zakaz stosowania pasz GMO: nie zastąpimy śruty sojowej

Wprowadzenie od stycznia 2024 roku zakazu stosowania pasz GMO niesie ze sobą poważne skutki dla produkcji zwierzęcej. Inicjatywa #HodowcyRazem zwraca uwagę na kilka zagrożeń. Pierwszym jest brak realnych możliwości pełnego zastąpienia śruty sojowej...

Wzrost cen detalicznych produktów pochodzenia zwierzęcego tj. mięsa i jaj stanowi kolejne zagrożenie. Rosnące ceny żywności, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, mają zasadniczy wpływ na wzrost inflacji, a osiągnięcie celu inflacyjnego zostanie znacznie wydłużone w czasie.

"Producenci i handlowcy będą w coraz większym stopniu przerzucać rosnące koszty żywności na konsumentów ze względu na drastyczny wzrost kosztów swojej działalności" czytamy w piśmie inicjatywy #HodowcyRazem.

Hodowcy ostrzegają też przed pogorszeniem konkurencyjności sektora trzody chlewnej i drobiu na rynkach europejskich i światowych.

Zdecydowanie zmniejszy się konkurencyjność krajowych produktów pochodzenia zwierzęcego w porównaniu z takimi samymi produktami wytworzonych w innych krajach UE przy użyciu pasz GM.

Podniesienie cen pasz spowoduje podniesienie cen produktów zwierzęcych i niekonkurencyjność cenową polskich produktów w stosunku do produktów importowanych.

"Zmniejszą się szanse eksportu polskiej żywności (wysokie koszty produkcji), bowiem jakość produktu i koszty produkcji są i będą najważniejszym czynnikiem decydującym o obecności na rynku" podkreślają przedstawiciele organizacji hodowców.

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu